2F Pilot Nederlandse taal en rekenen

Hieronder vindt u de planning van de afnames voor het examineren van het referentieniveau 2F in het mbo.

Afnameperiode schooljaar 2014/2015

Onderdeel Schooljaar 2014/2015
P4 Nederlandse taal week 12 en 13 16 maart – 29 maart 2015
P4 rekenen week 13 en 14 23 maart – 5 april 2015

Voor wie?

Voor alle studenten die in het tweede deel van een mbo-2 of mbo-3 opleiding zitten.
Mbo-1 studenten kunnen zonder aanmelding deelnemen. Studenten mogen per afnameperiode eenmaal een pilotexamen Nederlandse taal en/of rekenen afleggen.

Enquêtes

Rechts op deze pagina vindt u de links naar de digitale enquêtes over de pilot 2F. Het betreft alleen enquêtes voor de deelnemers. De resultaten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de centrale examens Nederlandse taal en rekenen.

Scores, cesuur en omzettingstabel 2F Nederlandse taal en rekenen

Na de afname van de pilot kunnen mbo-instellingen de scores van de kandidaten koppelen aan een cijfer. De omzettingstabellen vindt u op examenbladmbo.nl.

Deelrapportage

Meer informatie en uitleg over de deelrapportage die instellingen via Cito Portal kunnen downloaden, vindt u onder Meer informatie.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het College voor Toetsen en Examens: coe-lijn@hetcvte.nl.