2F Pilot Nederlandse taal en rekenen

Hieronder vindt u de planning van de afnames voor het examineren van het referentieniveau 2F in het mbo.

Afnameperiode schooljaar 2014/2015

Onderdeel Schooljaar 2014/2015
P2 Nederlandse taal week 44 en 45 27 oktober – 9 november 2014
P2 rekenen week 45 en 46 3 november – 16 november 2014
P3 Nederlandse taal week 2 en 3 5 januari – 18 januari 2015
P3 rekenen week 3 en 4 12 januari – 25 januari 2015
P4 Nederlandse taal week 12 en 13 16 maart – 29 maart 2015
P4 rekenen week 13 en 14 23 maart – 5 april 2015

Voor wie?

Voor alle studenten die in het tweede deel van een mbo-2 of mbo-3 opleiding zitten.
Mbo-1 studenten kunnen zonder aanmelding deelnemen. Studenten mogen per afnameperiode eenmaal een pilotexamen Nederlandse taal en/of rekenen afleggen.

Scores, cesuur en omzettingstabel 2F Nederlandse taal en rekenen

Na de afname van de pilot kunnen mbo-instellingen de scores van de kandidaten koppelen aan een cijfer. De omzettingstabellen vindt u op examenbladmbo.nl.

Deelrapportage

Meer informatie en uitleg over de deelrapportage die instellingen via de Cito Portal kunnen downloaden, vindt u onder ‘Meer informatie’.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het College voor Toetsen en Examens: coe-lijn@hetcvte.nl