Advies

Wij adviseren u graag over het inzetten of ontwikkelen van meetinstrumenten die passen bij de competenties die u wilt toetsen. Samen bekijken we mogelijke beoordelingsvormen en de wijze waarop u deze het beste kunt afnemen. Ook advies in de vorm van een spreekuur, audits op het gebied van examenbeleid of screening van uw toetsen of examens is mogelijk. Na afname van de toetsen, adviseren wij u over analyse en interpretatie.

Kwaliteitsverbetering examensysteem

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat uw examensysteem en/of -procedures voldoen aan alle eisen, kunnen wij een quickscan of kwaliteitsaudit uitvoeren.

Wij adviseren u graag bij:
  • aansluiting op de eindtermen, de toetsvorm, de toetsinhoud en de beoordeling;
  • competentieprofielen en de daaruit af te leiden beoordelingscriteria/eindtermen;
  • examenprogramma’s en toetsmatrijzen;
  • constructie van theorie- en praktijktoetsen;
  • afname van toetsen, resultaatverwerking, analyse en normeringsprocedure;
  • examenreglementen en -protocollen.

Informatie en contact

Meer weten?

Sabine ter Weyden