Trainingen Beoordelaar Taal

Voelt u zich wel eens onzeker over uw eigen oordeel? Of heeft u geen tijd om taalproducten samen met collega’s te beoordelen? Betrouwbaar beoordelen van taalvaardigheid vergt oefening. In deze training leert u taalprestaties van studenten objectief te beoordelen. En u krijgt meer grip op de soms globale niveaubeschrijvingen in het Referentiekader Taal.

Resultaat van de training

Na de training kunt u:
  • niveaubeschrijvingen in het Referentiekader goed interpreteren;
  • taalprestaties van kandidaten objectief en transparante beoordelen;
  • uw beoordeling helder onderbouwen; 
  • tijdens een assessorenoverleg ‘twijfelgevallen’ adequaat beoordelen;
  • constructieve feedback formuleren richting een student.

Inhoud van de training

Het oefenen met het beoordelen van schrijf-, spreek- en gespreksonderwerpen op niveau 2F en 3F staat centraal.

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor docenten in het mbo die toetsen en examens Nederlands, Engels of MVT beoordelen.

Wist u dat u zich na de training kunt laten certificeren?

Met een certificaat toont u uw deskundigheid aan. Aan uw eigen organisatie, studenten of de onderwijsinspectie. Ook als taalassessor kunt u gecertificeerd worden.

Informatie en aanmelding

  • Heeft u vragen over de training of het certificeringstraject? 
  • Of wilt u dat wij deze training of certificering voor u verzorgen? 
  • Bel Sabine ter Weyden! Of mail ons op citoconsult@cito.nl.
  • Wij helpen u graag verder.

Training taalassessor MVT

Training taalassessor MVT

Training taalassessor Nederlands

Training taalassessor nl

Meer weten?

Sabine ter Weyden