Training Toetsconstructie

Het lijkt misschien een open deur. Maar een goede toets of examen maakt onderscheid tussen sterke en zwakke studenten. Dat is lang niet altijd het geval. Tijdens onze training Toetsconstructeur leert u hoe u een kwalitatief goede toets of examen maakt.

Resultaat van de training

Na de training kunt u:
  • het doel van de toetsopdrachten bepalen en beschrijven;
  • een beoordelingsinstrument ontwikkelen;
  • instructies opstellen voor de kandidaat en beoordelaar.
                                             Ervaringen van deelnemers
In december 2014 trainden wij bij Leeuwenborgh Opleidingen. Dat deelnemers enthousiast waren bleek uit de evaluatie:

‘Iedereen zou moeten weten waaraan een goede toets moet voldoen’
‘Met name onderdeel 1 – Constructie gesloten vragen – gaan wij nu aan collega’s geven’

Competentieprofielen NVE

Al onze trainingen zijn afgestemd op de competentieprofielen van de NVE.

Inhoud van de training

De training is een combinatie van theorie en praktijk. U past de leerstof direct toe in uw praktijk. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u feedback. Nieuwsgierig? In de flyer vindt u meer informatie.

Voor wie is deze training?

De training is voor iedereen die zich binnen het mbo bezighoudt met de constructie van
  • formatieve toetsen
  • kennisexamens, praktijkexamens en PvB’s

Laat u na de training certificeren

Met een certificaat toont u uw deskundigheid aan. Bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie of aan uw studenten. U leest er alles over op de pagina Certificering Toetsconstructeur.

Informatie en aanmelding

  • Heeft u vragen? 
  • Bel Sabine ter Weyden! Of mail ons op citoconsult@cito.nl
  • Wij helpen u graag verder.
Training toetsconstructie

Download de flyer

Meer weten?

Sabine ter Weyden