Domeinbeschrijving Aardrijkskunde

Voor leerkrachten en studenten

Domeinbeschrijving Aardrijkskunde

De domeinbeschrijving Aardrijkskunde voor de basisschool is ingedeeld in hoofdstukken. Hierin worden belangrijke natuurlijke, politieke, economische en culturele verschijnselen beschreven.

Over de domeinbeschrijving Aardrijkskunde


Inhoud van de hoofdstukken
  • In het hoofdstuk Aarde en landschappen, ziet u een overzicht van belangrijke begrippen uit de natuurkundige aardrijkskunde. We behandelen hier de aarde, landschappen in de wereld en landschappen in Nederland. De subhoofdstukken gaan over de wijze waarop mensen het landschap inrichten.
  • In het hoofdstuk Bevolking, geven we een schets van de spreiding van de bevolking op aarde en de migraties. Met de nadruk op culturele verscheidenheid. De subhoofdstukken beschrijven de economische activiteiten van mensen in landbouw, industrie en dienstverlening. De belangrijkste ruimtelijke spreidingen of regionale indelingen zijn steeds op kaart toegevoegd.
  • Het laatste hoofdstuk, Topografie, bestaat uit driehonderd topografische namen.