Domeinbeschrijving Burgerschap

Voor leerkrachten en studenten

De gratis te downloaden domeinbeschrijving Burgerschap voor de basisschool is verdeeld in twee delen. Deel A heeft de ondertitel Een kennisbasis voor burgerschap en van Deel B is de ondertitel Een competentiebasis voor burgerschap.

Het gaat over de inhoudsvalidering van de PPON-peiling Einde Basisschool 2009.

Over de domeinbeschrijving Burgerschap


Domeinbeschrijving A
In de kennisbasis voor burgerschap staan drie onderwerpen centraal: sociaal-cultureel burgerschap (samenleving), politiek burgerschap (staat) en economisch burgerschap.

Domeinbeschrijving B
In de competentiebasis voor burgerschap beschrijven we twee domeinen, namelijk democratie (het bevorderen van democratische en humane gezindheid) en identiteit (het bevorderen van eigen identiteit).

Downloaden

Rechts op deze pagina kunt u beide delen gratis downloaden.