Domeinbeschrijving Duurzame ontwikkeling

Voor leerkrachten en studenten

Duurzame ontwikkeling voor de basisschool

De domeinbeschrijving beschrijft vier basisinzichten die samen de inhoud vormen van het begrip duurzame ontwikkeling. U kunt hem gratis downloaden.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling staat politiek en maatschappelijk hoog op de agenda. Het vraagt om keuzes die vaak net iets anders liggen dan onze primaire impuls ons ingeeft. We zijn geneigd in onze afwegingen om het eigen belang en resultaten op de korte termijn voor te laten gaan. Duurzame ontwikkeling vraagt juist om respect voor de gemeenschap en omgeving. Ook vraagt het om rekening te houden met de langere termijn. Het onderwijs heeft een rol om dergelijke leerprocessen op gang te brengen.

Over de domeinbeschrijving Duurzame ontwikkeling

Deze bestaat uit vier basisinzichten:
  • De ordeningen in de natuur, waar mensen onlosmakelijk mee verbonden zijn.
  • Het toenemend en soms overmatig gebruik van hulpbronnen uit de natuur door mensen.
  • Het principe van rechtvaardige verdeling van aardse goederen over alle mensen.
  • De combinatie van de drie basisinzichten, die leidt tot inzicht in duurzame ontwikkeling.

De domeinbeschrijving Duurzame ontwikkeling voor de basisschool kwam tot stand in opdracht van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) en de Nationale Commissie voor Internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO).