Domeinbeschrijving Geschiedenis

Voor leerkrachten en studenten

Domeinbeschrijving geschiedenis

De domeinbeschrijving Geschiedenis voor de basisschool bestaat uit tien hoofdstukken die elk een tijdvak beschrijven. In ieder tijdvak komt een aantal basisinzichten aan bod. Dit zijn kernachtige beschrijvingen van de inhoud.

Over de domeinbeschrijving Geschiedenis


Canon van Nederland
Elk basisinzicht hebben we uitgewerkt, geïllustreerd en verlevendigd met voorbeelden. De vijftig vensters uit de Canon van Nederland zijn hierbij opgenomen als goudgerande voorbeelden. Bij Achtergrondinformatie vindt u een verantwoording van de leerstofkeuzes die we maakten.

Voor scholen, pabo-studenten en leerkrachten
Voor scholen is deze domeinbeschrijving een basis voor de verantwoording en het doordenken van het lesprogramma. Voor pabo-studenten en leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs is de publicatie een verantwoord overzicht met belangrijke kennisinzichten voor het geschiedenisonderwijs.