Domeinbeschrijving Natuurkunde en techniek

Voor leerkrachten en studenten

Domeinbeschrijving natuurkunde en techniek

De domeinbeschrijving Natuurkunde en Techniek voor de basisschool biedt basisinzichten, uitwerkingen, voorbeelden en achtergrondinformatie. Een basisinzicht is een kernachtige omschrijving van het inzicht dat de leerlingen moeten verwerven. Een uitwerking is een meer uitgebreide beschrijving van de leerstof die nodig is om het inzicht te bereiken.

Over de domeinbeschrijving Natuur en techniek

De inhoud van de hoofdstukken:
  • Achtergrondinformatie over het onderwerp en/of een verantwoording van de leerstofkeuze. Deze informatie is bedoeld voor leerkrachten.
  • In hoofdstuk 2 vindt u een toelichting en onderbouwing van de keuzes die de resonansgroep heeft gemaakt. Ook gaan we in op de nieuwste ontwikkelingen in het basisonderwijs over de inhoudsgebieden. Hierbij hoort ook onderzoek naar didactiek van de natuurwetenschappelijke vakken en techniek.
  • In hoofdstuk 3 is de concrete domeinbeschrijving voor natuurkunde opgenomen.
  • In hoofdstuk 4 volgt de domeinbeschrijving voor techniek.