Domeinbeschrijving Natuuronderwijs

Voor leerkrachten en studenten

Domeinbeschrijving natuuronderwijs

De domeinbeschrijving Natuuronderwijs voor de basisschool is verdeeld in vier hoofdstukken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: organismen, waarnemen, reageren, stofwisseling, voortplanting en natuurkunde en techniek.

Over de domeinbeschrijving Natuuronderwijs

De inhoud van de hoofdstukken:
 • In hoofdstuk 2, Organismen, waarnemen en reageren, noemen we kenmerken op grond waarvan u organismen in groepen kunt indelen.
 • In hoofdstuk 3, Stofwisseling en kringloop, staan verschillende stoffen centraal:
  –  het opnemen van stoffen uit de omgeving;
  –  het veranderen van deze stoffen;
  –  het weer afgeven van andere stoffen door organismen;
  –  de eigenschappen die organismen hebben om deze processen zo goed mogelijk uit te voeren.
 • In hoofdstuk 4, Voorplanting en ontwikkeling, staat de instandhouding van de soort centraal.
 • De niet-levende natuur is het onderwerp in hoofdstuk 5, Natuurkunde en techniek.