Domeinbeschrijving Techniek

Voor leerkrachten en studenten

Domeinbeschrijving techniek

In de domeinbeschrijving Techniek zijn de kerndoelen voor techniek uitgewerkt. U downloadt ze gratis.

Het Programma Verbreding Techniek voor de basisschool (VTB) wil techniek introduceren en integreren in het basisonderwijs.
Op verzoek van het programma VTB en in opdracht van het ministerie van OCW hebben wij deze domeinbeschrijving gemaakt.

Over de domeinbeschrijving Techniek

  • We geven een beschrijving van de kennis die nodig is voor het vergroten van competenties in techniek.
  • Deze kennis bestaat uit een aantal technische begrippen, regels, procedures en principes. Leerlingen moeten deze kunnen toepassen bij het analyseren, ontwerpen en maken van producten.
  • Deze kennis is opgesomd in de vorm van een aantal basisinzichten met voorbeelden.