Drie-Minuten-Toets en AVI

Voor groep 3 tot en met 8

AVI en DMT volledig vernieuwd

DMT en AVI zijn de meestgebruikte toetsen voor het meten van de technische leesvaardigheid. De compleet vernieuwde toetsen sluiten volledig aan op het taalgebruik en de belevingswereld van leerlingen van nu. Voorheen zaten DMT en AVI in één toetsmap. Vanaf schooljaar 2017/2018 zijn er afzonderlijke DMT- en AVI-mappen. Praktischer én het geeft u meer keuzevrijheid!
Ook zijn er DMT- én AVI-toetsen ontwikkeld speciaal voor zorgaanbieders om oefeneffect te voorkomen.

Meer weten? Op de speciale website ikleeslekker.nl leest u alles over de vernieuwingen.
Tip: bekijk ook het webinar over de nieuwe toetsen!

Afnametips nieuwe AVI en DMT

Neemt u de nieuwe toetsen af? Maak gebruik van deze handige afnametips:
 • Invoeren resultaten in Computerprogramma LOVS
  De nieuw AVI en DMT voert u in het Computerprogramma LOVS in onder de toets AVI 2018 en DMT 2018. Let op dat u de toetsen niet invoert onder AVI 2009 of DMT 2009!
 • Optioneel: vanaf groep 5 alleen kaart 2 en 3 afnemen
  Vanaf het midden van jaargroep 5 kunt u overwegen om (een aantal) leerlingen niet meer leeskaart 1 voor te leggen. Op de Cito Portal vindt u het bestand ‘aanvulling op het afnameschema DMT’. Hier leest u in welke gevallen u alleen kaart 2 en 3 kunt afnemen. U moet zich wel realiseren dat dit betekent dat de vaardigheidsscores die u van deze leerling bepaalt, minder nauwkeurig zijn dan de vaardigheidsscores van de leerlingen die alle drie de kaarten lezen.
 • Afname-instructie
  Maak bij de afname van DMT en AVI gebruik van de handige uitneembare kaarten met afname-instructies. U vindt ze achter het tabblad ‘Toetsmaterialen’.
 • Kaartenanalyse
  Om inzichtelijk te krijgen of een leerling opvallend scoort op een of meerdere kaarten, kunt u gebruikmaken van de categorieënanalysegroep (Computerprogramma LOVS of de Kaartenanalyse, zie Cito Portal).
 • Bijlage stappenplan
  Maak bij de analyse van de resultaten gebruik van het stappenplan voor interpretatie en analyse op leerling- en groepsniveau. U vindt de stappenplannen in de bijlage van de handleidingen van DMT en AVI.

Over de Drie-Minuten-Toets (DMT)

DMT voor groep 3 tot en met 8
Bij DMT ligt de nadruk op de snelheid en nauwkeurigheid waarmee leerlingen afzonderlijke woorden verklanken. Tijdens de afname van een leeskaart leest de leerling gedurende één minuut de woorden hardop. Tijdens het lezen houdt u op een scoreformulier bij welke woorden de leerling fout leest. De scores kunt u vastleggen in een leerlingrapport.
Het pakket bevat:
 • Drie leeskaarten met elk 150 woorden
 • Elke kaart kent een A- en B-versie (met dezelfde woorden, in een andere volgorde)
 • Makkelijke en moeilijke woorden staan door elkaar. Hierdoor kunt u de scores van leerlingen beter vergelijken
 • De kaarten bestaan uit nieuwe woorden en bevatten ook ander type woorden: schooltaalwoorden en hoogfrequente (Engelse) leenwoorden
 • Een nieuwe vaardigheidsschaal waarop de resultaten van leerlingen worden gerapporteerd
 • Handige uitneembare kaarten in de handleiding: instructies voor de afname en kaart met scoringsinstructies
 • Geen grafementoets en toets auditieve synthese

Bij het DMT-toetspakket koopt u één leerkrachtmap voor groep 3 tot en met 8, met daarin een handleiding en leeskaarten.

Let op! Voor zorgaanbieders zijn er aparte DMT-toetsen te bestellen om oefeneffect te voorkomen. Bestellen kan hier.

Over AVI

AVI voor groep 3 tot en met 8
Bij AVI gaat het vooral om de vlotheid en nauwkeurigheid waarmee leerlingen teksten verklanken. De nieuwe AVI-teksten zijn ontwikkeld door kinderboekenauteurs Annemarie Dragt, Thea Dubelaar, Merel Leene en Jan Paul Schutten. Wat zit er wel en niet in de nieuwe AVI-map:
 • 11 leeskaarten (M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7, E7, AVI-plus)
 • Elke kaart kent een A- en B-versie (met verschillende teksten) die leiden tot bepaling van 12 AVI-leesniveaus
 • Bij het bepalen van het niveau (beheersings-instructiefrustratie) wordt altijd gelet op tijd en aantal fouten
 • De teksten bevatten aansprekende verhalen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen
 • Geen jaartallen

Let op! Voor zorgaanbieders zijn er aparte AVI-toetsen te bestellen om oefeneffect te voorkomen. Bestellen kan hier.

Computerprogramma LOVS

De scores van de leerlingen op de DMT en AVI verwerkt u handmatig of met het Computerprogramma LOVS.

Afname

 • Groep 3 tot en met 7: januari/februari en mei/juni
 • Groep 8: januari/februari