Screeningsinstrument Dyslexie

Voor groep 4 tot en met 8

Bestel met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.
Screeningsinstrument Dyslexie

Met dit instrument signaleert u of leerlingen in groep 4 tot en met 8 die moeite hebben met spellen en/of technisch lezen mogelijk dyslectisch zijn. Afhankelijk van de uitkomst verwijst u deze leerlingen door naar de zorg, waar de diagnose dyslexie kan worden gesteld. Bij de doorverwijzing kunt u gebruikmaken van het handzame leerlingdossier dat na afname beschikbaar is. Dit dossier geeft een samenvatting van de lees- en spellingprestaties van een leerling en een onderbouwing van het vermoeden van dyslexie.


Het Screeningsinstrument Dyslexie ontwikkelden wij met het Expertise centrum Nederlands in opdracht van het Masterplan Dyslexie.

Over het Screeningsinstrument Dyslexie

 • Uitsluitend voor leerlingen die zeer zwak zijn in technisch lezen en/of spellen. Zij scoren niveau V of niveau D en E op de LVS-toetsen Technisch lezen en Spelling, DMT en AVI. 
 • Een digitale, adaptieve toets die de spellingvaardigheid meet.
 • De leerling moet één woord uit een zin intypen.
 • De opgaven zijn verdeeld over 43 verschillende spellingscategorieën.
 • Papieren toets voor technisch lezen:  met  8 woordleeskaarten. 

Rapportage
Via het administratieprogramma vraagt u een leerlingdossier op met de resultaten van het Screeningsinstrument Dyslexie. Ook ziet u hier de resultaten van alle andere relevante LVS-toetsen. Bovendien kunt u hierin aangeven welke interventies u hebt uitgevoerd. U beschikt zo over een handzaam, beknopt overzicht met alle relevante informatie. Dit heeft u nodig voor doorverwijzing naar de zorg.

Afname

 • Twee keer per schooljaar, om de vijf maanden:
  –  eerste afname na 13 maanden leesonderwijs (groep 4);
  –  tweede afname na 18 maanden leesonderwijs;
  –  derde afname na 23 maanden leesonderwijs en zo verder.

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  –  een handleiding
  –  leeskaarten technisch lezen
  –  scoreformulieren technisch lezen
  –  een inhoudsverantwoording