Rekenen voor kleuters

Voor groep 1 en 2

Bestel met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.
Rekenen voor kleuters

Met het toetspakket Rekenen voor kleuters volgt u de vorderingen van leerlingen op het gebied van voorbereidend rekenen in groep 1 en 2. Zo krijgt u inzicht in de basisvaardigheden van uw kleuters op het gebied van getalbegrip, meten en meetkunde.

Over de toets Rekenen voor kleuters

 • Voor groep 1 en groep 2 een eigen toets.
 • Opgaven over getalbegrip, meten en meetkunde.
 • Sluit aan bij de nieuwe doelen over beginnende gecijferdheid van SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).
 • Bevat een aparte beheersingstoets over kleur en lichaamsdelen.
 • De papieren toets neemt u groepsgewijs, in kleine groepjes of individueel af.

Digitaal

Hebt u de leerkrachtmap aangeschaft? Dan beschikt u automatisch over de digitale toets Rekenen voor kleuters. Met de digitale toets werken de leerlingen zelfstandig. Er is een standaard toets en een adaptieve toets beschikbaar: aan u de keuze.

Aansluiting bij Rekenen voor peuters

De toets sluit aan bij de toets Rekenen voor peuters. Zo kunt u leerlingen in een doorgaande lijn volgen. Ook kunt u Rekenen voor peuters inzetten om kleuters met een achterstand in rekenvaardigheid in beeld te brengen. Zo maakt iedere leerling een toets die past bij zijn niveau.

Verwerken met het Computerprogramma LOVS

De toetsresultaten kunt u handmatig verwerken of vastleggen met het Computerprogramma LOVS. Dit geeft u de mogelijkheid om te bekijken hoe uw leerlingen er afzonderlijk en als groep voor staan.

Hulpboek Rekenen voor kleuters

Met het hulpboek Rekenen voor kleuters maakt u een nadere analyse van de vaardigheid van leerlingen die specifieke uitval laten zien. Daarnaast bevat het hulpboek voor ieder onderdeel uitgewerkte activiteiten om met leerlingen mee aan het werk te gaan.

Afname

 • Groep 1 en 2: januari en juni

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  –  handleiding
  –  opgavenboekjes
  –  kopieerbare registratieformulieren
  –  inhoudsverantwoording

Los te bestellen

 • Sets opgavenboekjes Rekenen voor kleuters in sets van 5
 • Beheersingstoetsen over kleur en kennis van lichaamsdelen