Taal voor kleuters

Voor groep 1 en 2

Bestel met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.
Taal voor kleuters

Met het toetspakket Taal voor kleuters volgt u de vorderingen op het gebied van taalontwikkeling van groep 1 en 2. De resultaten geven inzicht in de vorderingen van individuele leerlingen. Ze geven ook een goed beeld van de ontwikkeling van de totale groep en van het onderwijs bij u op school.

Over Taal voor kleuters

 • Het toetspakket bestaat uit een toets voor groep 1 en een toets voor groep 2.
 • Met opdrachten over passieve woordenschat en kritisch luisteren voor groep 1.
 • Voor groep 2 zijn er ook opdrachten over klank en rijm, eerste en laatste woord horen, schriftoriëntatie en auditieve synthese.
 • De papieren toets neemt u groepsgewijs af, in kleine groepje of individueel.

Aansluiting bij Taal voor peuters

De toetsen sluiten aan bij Taal voor peuters. Zo kunt u leerlingen in een doorgaande lijn volgen. Het is mogelijk om bij kleuters met een lage taalvaardigheid Taal voor peuters af te nemen. Zo maakt de kleuter een toets die past bij zijn niveau.

Digitaal

Hebt u de leerkrachtmap van de toetsen Taal voor kleuters aangeschaft? Dan beschikt u automatisch over de digitale toetsen Taal voor kleuters. Op Cito Portal downloadt u deze digitale toetsen. Van deze digitale toetsen is een standaardtoets en een adaptieve toets beschikbaar, aan u de keuze.

Verwerken met het Computerprogramma LOVS

De gegevens van de papieren toetsen kunt u handmatig verwerken. Ook is het mogelijk om zowel de papieren als de digitale resultaten te verwerken en vast te leggen met het Computerprogramma LOVS.

Analyse en hulp

Met het aansluitende Observatie-Hulp- en Cursorisch programma Taalplezier stelt u nog nauwkeuriger vast waarin een kind achterstand heeft. Het programma geeft uitgebreide instructie over gerichte hulp.

Afname

 • Groep 1 en 2: januari en juni

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  – handleiding
  – opgavenboekjes
  – oefenboekje (kopieerbaar)
  – kopieerbare registratieformulieren
  – inhoudsverantwoording

Los te bestellen

 • Sets opgavenboekjes Taal voor kleuters