Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen

Voor logopedisten, klinisch linguïsten, psychologen, orthopedagogen en andere deskundigen

Met COTAN-certificatie
Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS)

In samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelden wij het Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS) voor kinderen van 4 tot 10 jaar met een mogelijke spraak- en/of taalstoornis.

Uitgangspunten

Het T-TOS gaat uit van de linguïstische spraak- en taalfactoren. Deze factoren zijn onderverdeeld in vier verschillende typen spraak- en taalproblemen:
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • spraakproductieproblemen
 • grammaticale problemen
 • lexicaal-semantische problemen

Voor elk genoemd type probleem zijn minimaal drie subtesten beschikbaar. De normering is voor verschillende leeftijdsgroepen en helpt u om de ernst van specifieke stoornissen op een of meer gebieden vast te stellen.

Werkwijze

Voor de indicatiestelling maakt u een selectie uit de beschikbare subtesten in combinatie met de meest recente criteria. Voor het stellen van een diagnose en het maken van een behandelplan, kunt u ervoor kiezen alle subtesten via het computerprogramma T-TOS af te nemen of een deel ervan. In de handleiding van T-TOS geven wij een handreiking voor de selectie van testen.

Materiaal

Het T-TOS bestaat uit de volgende onderdelen:
 • handleiding
 • testmaterialen
 • T-TOS computerprogramma (beschikbaar via Cito Portal)
 • wetenschappelijke verantwoording

Bestellen

Voor € 995,- exclusief BTW schaft u T-TOS aan. U bestelt het instrument via onze klantenservice, telefonisch of via e-mail.

Bestelt u via e-mail? Vermeld dan de volgende gegevens:
 • uw naam en adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • het aantal instrumenten dat u wilt bestellen

Bestellen

Webinar gemist?