VISEON 2.0: sociaal emotionele ontwikkeling in beeld

Voor groep 3 tot en met 8 

Het sociaal emotioneel functioneren van uw leerling heeft grote invloed op zijn of haar leerprestaties. Zit een kind lekker in zijn vel op school? Is er sprake van pestgedrag in de groep? VISEON 2.0 maakt het inzichtelijk en geeft u een compleet beeld.


Waarom Viseon 2.0

 • Flexibel: je kiest zelf wat je naast de basislijst afneemt, alle onderdelen of delen
 • Compleet beeld: Leerlingenlijst & leerkrachtlijst
 • Digitaal: resultaten direct beschikbaar
 • Meet ook pestgedrag
 • Maakt de sociale veiligheid van de groep inzichtelijk
 • Ook geschikt voor SO en SBO
 • Goedgekeurd monitoringsinstrument

Met VISEON 2.0 krijgt u systematisch inzicht in het sociaal en emotioneel functioneren van de leerlingen en het klasklimaat. Er is ruim aandacht voor vaardigheden die van invloed zijn op leerprestaties: deze zijn bijvoorbeeld uitgewerkt in eigenschappen als motivatie en leergierigheid, werkhouding en taakgerichtheid en competentiebeleving.

De leerkrachtlijst, de leerlinglijst en de aanvullende vragenlijsten vormen een unieke combinatie. De aanvullende vragenlijsten bieden de mogelijkheid om op specifieke gebieden in te zoomen. U heeft de keuze om deze vragenlijsten bij de hele groep of bij een of meerdere leerlingen in te zetten.

Ook is er binnen VISEON aandacht voor het sociale interpersoonlijke domein: het geeft u inzicht in bijvoorbeeld de interactie tussen leerlingen, eventuele groepsvorming in de klas en individuele omgang met conflicten.

Goedgekeurd instrument

VISEON is een goedgekeurd monitoringsinstrument. Het voldoet aan de wettelijke eisen en is betrouwbaar en valide. VISEON kreeg een positieve beoordeling van de expertgroep PO.

Afname

Voor groep 3 tot en met 8: één tot tweemaal per jaar in de periode november tot juni.

VISEON 2.0 voor SO en SBO

In het SO en SBO gebruikt u dus dezelfde vragenlijsten als in het reguliere onderwijs.
Wel gelden extra aanwijzingen voor de afname en bij het bekijken van de resultaten.
Dit zijn de belangrijkste punten uit de aanvulling voor SO en SBO:
 • In het reguliere onderwijs adviseren we de leerlinglijst (naast de leerkrachtlijst) vanaf groep 5 af te nemen. Sommige SO- en/of SBO-leerlingen hebben moeite met het begrijpen van de vragen. In de aanvulling van de handleiding staat daarom een korte checklist om te kijken of u de leerlinglijst wel of niet kunt afnemen bij uw leerling(en). Indien dat niet het geval is, dan volstaat u met het afnemen van de leerkrachtlijst.
 • In het SO- en SBO zijn er, zoals te verwachten, meer leerlingen met (zeer) afwijkende scores dan in het reguliere onderwijs. In de aanvulling op de handleiding staat in een overzicht per categorie aangegeven hoeveel leerlingen in het SO en SBO een (zeer) afwijkende score hebben. In de reguliere rapportage ziet u in een oogopslag de vergelijking met de reguliere leerlingen. Met hulp van het (aanvullende) overzicht kunt u de resultaten dus ook in relatie tot andere SO- en SBO-scholen bekijken. U kunt dus een vergelijking maken met leerlingen in het reguliere onderwijs, maar ook met andere
  S(B)O-leerlingen.

Voor zml-scholen is VISEON 2.0 niet geschikt. Voor deze doelgroep ontwikkelen we een apart instrument.

Materialen

VISEON 2.0 bestaat uit een handleiding en digitale vragenlijsten; één voor de leerkracht en –vanaf groep 5 – één voor uw leerlingen. Deze lijsten brengen het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen in kaart en biedt u inzicht in de leeromgeving van de groep.

U analyseert de resultaten in het Computerprogramma LOVS. Beschikt uw school niet over deze licentie, dan krijgt u gratis de beschikking over de basisversie van LOVS.

Bestellen