Woordenschat

Voor groep 3 tot en met 8

Bestel met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.

Met de toetsen Woordenschat houdt u in de gaten of de woordenschat en de woordkennis van uw leerlingen zich voldoende ontwikkelen. Woorden en hun betekenis staan centraal bij het lezen, luisteren, schrijven en spreken. Door de jaren heen wordt de woordenschat van kinderen steeds groter en hun woordkennis steeds dieper. Daarom is het goed dat u een betrouwbaar beeld hebt van deze ontwikkeling.

Inhoud van de toetsen

De woorden in de toetsen zijn geselecteerd uit een woordfrequentielijst. De woorden in deze lijst komen onder andere uit lesmethoden, jeugdboeken en uit het taalaanbod van de leerkracht. De toetsopgaven hebben betrekking op de betekenis en betekenisrelaties van woorden.
 

Over de toetsen Woordenschat

 • Groep 3 en 4:
  –  De toetsen bestaan uit twee delen per afnamemoment met elk 25 opgaven.
  –  De afnametijd is 30 tot 35 minuten.
  –  De leerlingen werken in het opgavenboekje, u leest de opgaven voor.
 • Groep 5 t/m 8:
  –  De toetsen bestaan uit twee delen per afnamemoment met elk 35 opgaven.
  –  De afnametijd bedraagt 45 minuten.
  –  De leerlingen noteren hun antwoorden op een kopieerbaar antwoordblad.
De scores voor elk kind legt u vast in een leerlingrapport; de resultaten van de groep houdt u bij in een groepsoverzicht. Op het groepsrapport ziet u hoe elke leerling en de groep als geheel er voorstaan. 

Kennismakingsboekjes

Voor groep 3, 4 en 5 hebben we Kennismakingsboekjes. Met deze boekjes wennen uw leerlingen aan de vraagstelling. Via Ga naar kunt u naar de pagina gaan voor meer informatie of om te bestellen.

Digitaal

U kunt de toetsen ook digitaal afnemen. Als u de leerkrachtmap aanschaft, kunt u de digitale variant van de toetsen kosteloos downloaden, u betaalt alleen voor de afname van de toetsen. De gegevens van de digitale toetsen verwerkt u met het Computerprogramma LOVS.

Analyse en hulp

Bij kinderen die laag scoren op de toetsen Woordenschat is het zinvol het toetsresultaat te vergelijken met prestaties op het gebied van het technisch en begrijpend lezen. U gebruikt hiervoor de Hulpboeken Woordenschat om leerlingen te ondersteunen en te stimuleren. De hulpboeken zijn beschikbaar voor groep 3 t/m 8.

Afname

Woordenschat 
 • Groep 3 t/m 7: januari en juni
 • Groep 8: november of januari/februari

Materiaal

Woordenschat
 • Leerkrachtmap met:
  –  handleiding
  –  opgavenboekjes 
  –  kopieerbare registratieformulieren 
  –  inhoudsverantwoording

Los te bestellen

Woordenschat 
 • Sets opgavenboekjes