Cito: maker van Centrale Eindtoets

In april en mei maken groep 8’ers verplicht een eindtoets. Bijna 56% van alle basisscholen koos in 2018 voor de Centrale Eindtoets. De Centrale Eindtoets is de toets van de overheid. Methode-onafhankelijk en gemaakt met de expertise van Cito. Samen met onze ketenpartners zorgen we ervoor dat we de mogelijkheden en talenten van uw leerlingen goed, eerlijk en objectief in beeld brengen. Zodat u het schooladvies goed kunt onderbouwen.

Scholen kiezen zelf eindtoets

In 2015 werd het maken van een eindtoets verplicht gesteld. Voor die tijd mochten scholen zelf beslissen of ze de Citotoets afnamen. Tegenwoordig is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen in groep 8. Met de verplichting kwamen er nieuwe aanbieders van eindtoetsen op de markt. In 2018 kunnen scholen behalve voor de Centrale Eindtoets kiezen voor vier andere eindtoetsen. Alle toetsen zijn voor scholen gratis.

Een goed brugklasadvies

Wist u dat de Centrale Eindtoets voor meer dan 80% van de leerlingen het juiste brugklastype voorspelt? Dat weten we, omdat we al meer dan vijftig jaar leerlingen volgen. De (standaard)score, die ligt tussen 501 en 550, is dus niet zomaar een voorspelling. Daar is jarenlang wetenschappelijk en praktijkonderzoek aan vooraf gegaan.

Afnamedata

Papieren Centrale Eindtoets: dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april 2018.

Adaptieve Digitale CET: flexibele afname van maandag 16 tot en met vrijdag 20 april en van maandag 23 tot en met donderdag 26 april 2018.

Praktische informatie: ga naar de website Centrale Eindtoets PO

Filmpjes

Contact: