Cito: maker van Centrale Eindtoets

Voor groep 8

In april en mei maken groep 8’ers verplicht een eindtoets. Bijna 65% van alle basisscholen kiest in 2017 voor de Centrale Eindtoets. Die toets is afkomstig van de overheid (het College voor Toetsen en examens – CvTE) en wordt gemaakt door Cito. Daar zijn we bij Cito trots op! Als maker van de voormalige Citotoets staan we voor goed en eerlijk toetsen. Onze missie: alle kinderen gelijke kansen geven op het best passende vervolgonderwijs.

Cito maakt al bijna vijftig jaar de belangrijkste eindtoets voor het basisonderwijs. Hoewel de toets officieel andere – wisselende – namen had, stond hij in de volksmond altijd bekend als Citotoets. En eigenlijk is dat niet veranderd. Zelfs niet nu Cito de toets maakt voor de overheid en de naam Cito van de toets is verdwenen.

Scholen kiezen zelf eindtoets

In 2015 werd het maken van een eindtoets verplicht gesteld. Voor die tijd mochten scholen zelf beslissen of ze de Citotoets afnamen. Tegenwoordig is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen in groep 8. Met de verplichting kwamen er nieuwe aanbieders van eindtoetsen op de markt. In 2017 kunnen scholen behalve voor de Centrale Eindtoets kiezen voor vijf andere eindtoetsen. Alle toetsen zijn voor scholen gratis.

Praktische informatie: ga naar de website Centrale Eindtoets PO

Filmpjes

Voor de pers