Scores en advies

En de uitslag is … 539! De uitslag van de Centrale Eindtoets is voor veel leerlingen en scholen een bijzonder moment. Scholen ontvangen de rapportages een paar weken nadat de Centrale Eindtoets is gemaakt. Leerlingen zien daarin hun scores, hun niveau én een advies voor het best passende vervolgonderwijs. Op dit laatste punt is de Centrale Eindtoets sterk. Voor meer dan 80% van de kinderen geeft de Centrale Eindtoets het juiste advies, al jarenlang.

Eindtoets na schooladvies

Het advies van de eindtoets komt tegenwoordig ruim na het advies van de school. Bij Cito vinden we dit logisch en terecht. Leerkrachten hebben nu eenmaal het meest complete beeld van een leerling en kunnen ook aspecten als werkhouding en motivatie meewegen. Waarom dan nog een eindtoets? Nou, omdat het advies van de eindtoets het advies van de school kan bevestigen en onderbouwen. Maar ook omdat de eindtoets onafhankelijk en eerlijk de kennis en vaardigheden van een leerling meet en vergelijkt met heel veel andere leerlingen in Nederland. En dat geeft zekerheid.

Belangrijke scores en niveaus

De Centrale Eindtoets meet wat kinderen in acht jaar basisschool hebben geleerd. De scores weerspiegelen welke leerstof ze beheersen en hoe ver ze zijn. De rapportages van de Centrale Eindtoets staan dan ook boordevol informatie. Kinderen zien bijvoorbeeld hoeveel vragen ze goed hadden voor rekenen, taal en – eventueel – wereldoriëntatie. Maar die scores worden ook vergeleken met het gemiddelde van alle kinderen die de toets hebben gemaakt. Ook meldt het rapport of een kind op de gewenste referentieniveaus voor taal en rekenen (1F) zit. Dat is het niveau dat de meeste leerlingen in groep 8 zouden moeten beheersen.

Een goed brugklasadvies

Elke Centrale Eindtoets levert een totaalscore (de standaardscore) op. Dat cijfer ligt ergens tussen 501 en 550. Op basis van de totaalscore voorspelt de Centrale Eindtoets welk brugklastype het beste past bij het kind. Natuurlijk doet de Centrale Eindtoets dit soort voorspellingen niet zomaar. Daar is veel wetenschappelijk en praktijkonderzoek aan vooraf gegaan. De analysemethode is accuraat: voor 81% van de kinderen klopt het brugklasadvies in de Centrale Eindtoets. Dat betekent dat het advies niet te hoog was, maar ook niet te laag. Onderzoek laat het ook zien: drie jaar na afname van de toets zitten veruit de meeste leerlingen nog steeds op het geadviseerde type voortgezet onderwijs. Lees meer over de brugklastypes bij de diverse eindscores.

Rapportages voor school

Ook scholen krijgen na de Centrale Eindtoets een rapportage. Een schoolrapportage bevat alle resultaten van groep 8-leerlingen van een school. De leerlingscores worden vergeleken met elkaar en met de landelijke gemiddeldes. Scholen zijn blij met deze rapportages. Ze gebruiken de analyses om hun onderwijs te evalueren. En leerkrachten nemen de gegevens mee in het onderwijskundig rapport van een leerling voor de middelbare school.
Praktische informatie: ga naar de website Centrale Eindtoets PO