Scores en advies

En de uitslag is … 539! De uitslag van de Centrale Eindtoets is voor veel leerlingen en scholen een bijzonder moment. Scholen ontvangen de rapportages een paar weken nadat de Centrale Eindtoets is gemaakt. Leerlingen zien daarin hun scores, hun niveau én een advies voor het best passende vervolgonderwijs. Op dit laatste punt is de Centrale Eindtoets sterk. Voor meer dan 80% van de kinderen geeft de Centrale Eindtoets het juiste advies, al jarenlang.

Eindtoets na schooladvies

Het advies van de eindtoets komt tegenwoordig ruim na het advies van de school. Bij Cito vinden we dit logisch en terecht. Leerkrachten hebben nu eenmaal het meest complete beeld van een leerling en kunnen ook aspecten als werkhouding en motivatie meewegen. Waarom dan nog een eindtoets? Nou, omdat het advies van de eindtoets het advies van de school kan bevestigen en onderbouwen. Maar ook omdat de eindtoets onafhankelijk en eerlijk de kennis en vaardigheden van een leerling meet en vergelijkt met heel veel andere leerlingen in Nederland. En dat geeft zekerheid.

Belangrijke scores en niveaus

Vanaf 2018 geen somscores meer. Dus ook niet hoeveel vragen ze goed hadden op de toets.
De Centrale Eindtoets meet wat kinderen in acht jaar basisschool hebben geleerd. De scores weerspiegelen welke leerstof ze beheersen en hoe ver ze zijn. Ook meldt het rapport of een kind op de gewenste referentieniveaus voor taal en rekenen (1F) zit. Dat is het niveau dat de meeste leerlingen in groep 8 zouden moeten beheersen.

Een goed brugklasadvies

Elke Centrale Eindtoets levert een totaalscore (de standaardscore) op. Dat cijfer ligt ergens tussen 501 en 550. Op basis van de totaalscore voorspelt de Centrale Eindtoets welk brugklastype het beste past bij het kind. Natuurlijk doet de Centrale Eindtoets dit soort voorspellingen niet zomaar. Daar is veel wetenschappelijk en praktijkonderzoek aan vooraf gegaan. Lees meer over de brugklastypes bij de diverse eindscores.

Rapportages voor school

Ook scholen krijgen na de Centrale Eindtoets een rapportage. Een schoolrapportage bevat alle resultaten van groep 8-leerlingen van een school. De leerlingscores worden vergeleken met elkaar en met de landelijke gemiddeldes. Scholen zijn blij met deze rapportages. Ze gebruiken de analyses om hun onderwijs te evalueren. En leerkrachten nemen de gegevens mee in het onderwijskundig rapport van een leerling voor de middelbare school.
Praktische informatie: ga naar de website Centrale Eindtoets PO