De kracht van de Centrale Eindtoets

Waarom kiezen voor de Centrale Eindtoets?

Vijf krachtige punten op een rij


 1. Gemaakt door Cito
  Al vijftig jaar lang maakt Cito een eindtoets voor groep 8. Eerst onder de naam Citotoets, sinds 2015 onder de vlag van de Centrale Eindtoets. Vijftig jaar ervaring heeft gezorgd voor heel veel expertise. Niet alleen in het maken van een toets die past bij kinderen in groep 8, maar ook in een wetenschappelijk verantwoorde toets. Een toets dus die meet wat hij moet meten.

 2. Geeft een betrouwbaar advies
  We weten het na jaren van onderzoek: het advies dat leerlingen krijgen voor vervolgonderwijs is bij Cito betrouwbaar. In ruim 80% van de gevallen klopt het en zitten leerlingen ook drie jaar later nog steeds op het geadviseerde schoolniveau. Daarmee is de Centrale Eindtoets een waardevolle tweede informatiebron naast het schooladvies.

 3. Goede meting van het taal- en rekenniveau
  De Centrale Eindtoets meet de referentieniveaus voor taal en rekenen. En doet dat op dezelfde manier als in het voortgezet onderwijs (bij de eindexamens) en het mbo (de taal- en rekenexamens). Dat kan ook niet anders, want Cito maakt ook deze examens. En dat maakt de Centrale Eindtoets een stabiel ijkpunt in de ontwikkeling op taal en rekenen.

 4. Digitaal en adaptief
  De Citotoets/Centrale Eindtoets is al tien jaar digitaal. Op twee verschillende niveaus. Maar vanaf 2018 is de digitale eindtoets ook nog eens adaptief. Vanaf dat moment past de toets zich automatisch aan, aan het niveau van de leerling.

 5. Kan echt vergelijken
  Vijftig jaar ervaring met de Citotoets/Centrale Eindtoets heeft Cito een grote hoeveelheid data opgeleverd. Dit garandeert brede en verantwoorde analyses. Niet alleen op leerlingniveau, maar ook op school- en zelfs landelijk niveau. De Centrale Eindtoets vergelijkt scores goed, betrouwbaar en eerlijk. Dat is een mooi uitgangspunt voor beslissingen over de toekomst van een kind.
Praktische informatie: ga naar de website Centrale Eindtoets PO