Scores en advies

De uitslag van de Centrale Eindtoets is en blijft een bijzonder moment. Scholen ontvangen de rapportages een paar weken nadat de Centrale Eindtoets is gemaakt. Leerlingen zien daarin hun scores, hun niveau én een advies voor het best passende vervolgonderwijs.

Vijf krachtige punten over de Centrale Eindtoets

  • Geeft een betrouwbaar advies
  • Neemt iedere leerlinge serieus
  • Is evenwichtig opgebouwd
  • Is een goede voorspeller van schoolsucces
  • Is gemaakt door leerkrachten en vakdeskundigen

Eindtoets na schooladvies

Het advies van de eindtoets komt tegenwoordig ruim na het advies van de school. Bij Cito vinden we dit logisch en terecht. Leerkrachten hebben nu eenmaal het meest complete beeld van een leerling en kunnen ook aspecten als werkhouding en motivatie meewegen. Waarom dan nog een eindtoets? Omdat het advies van de eindtoets het advies van de school kan bevestigen en onderbouwen. Maar ook omdat de eindtoets onafhankelijk en eerlijk de kennis en vaardigheden van een leerling meet en vergelijkt met heel veel andere leerlingen in Nederland. En dat geeft zekerheid.

Rapportages voor school

Ook scholen krijgen na de Centrale Eindtoets een rapportage. Een schoolrapportage bevat alle resultaten van groep 8-leerlingen van een school. De leerlingscores worden vergeleken met elkaar en met de landelijke gemiddeldes. Scholen zijn blij met deze rapportages. Ze gebruiken de analyses om hun onderwijs te evalueren. En leerkrachten nemen de gegevens mee in het onderwijskundig rapport van een leerling voor de middelbare school.
Praktische informatie: ga naar de website Centrale Eindtoets PO