Wie maakt de centrale eindtoets?

De Centrale Eindtoets is de eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), een overheidsorganisatie. Maar de toets wordt gemaakt door Cito. De toetsexperts van Cito werken hierbij nauw samen met leerkrachten uit het basisonderwijs. En wist je dat elke toetsvraag eerst twee keer uitgeprobeerd wordt door leerlingen van groep 8? En dat daarna pas bepaald wordt welke vragen in de echte toets terechtkomen?

Elk jaar een nieuwe toets

Het samenstellen van de Centrale Eindtoets is een zorgvuldig traject. Cito maakt voor elk schooljaar een volledig nieuwe toets. Alle vragen in elke toets zijn dus anders dan vragen in voorgaande toetsen. Voordat zo’n nieuwe toets er ligt, is er al twee jaar gewerkt. Aan het maken van de opgaven, aan het testen van die opgaven en aan de uiteindelijke samenstelling van de toets.

Cito levert toets- en meetexpertise

Bij Cito werken de toetsexperts. Deskundigen die weten hoe ze kennis en vaardigheden kunnen meten bij basisschoolleerlingen. Maar die ook weten hoe je toetsvragen maakt, toetsen samenstelt, resultaten meet, scores bepaalt en op basis daarvan voorspellingen kunt doen. Het maken van een eindtoets luistert nauw. Want mede op basis van de toets nemen leerkrachten en ouders beslissingen over de toekomst van een kind. Cito stelt alles in het werk om een eerlijke, objectieve eindtoets op te leveren. Daarin is Cito expert, al vijftig jaar lang.

Leerkrachten maken vragen

De stof die getoetst wordt in de Centrale Eindtoets wordt bepaald door de overheid. De deskundigheid om deze stof om te zetten in toetsvragen komt van Cito. Maar de vragen zelf worden mede bedacht door leerkrachten. Elk jaar werken bij Cito ruim vijftig juffen en meesters samen in constructiegroepen om de opgaven van de Centrale Eindtoets te maken. Zo weten we bij Cito zeker dat de vragen passen bij wat kinderen doen en leren in groep 7 en 8.

Leerlingen testen vragen

Alleen de beste vragen komen in de Centrale Eindtoets. Om dit zeker te weten, worden alle mogelijke vragen eerst getest door leerlingen in groep 8. Maar liefst twee keer. Dat gebeurt tijdens de proeftoets, waar scholen vrijwillig aan kunnen meedoen. De afgelopen jaren maakten zo’n twintigduizend leerlingen in februari de proeftoets. Daarmee testten duizenden kinderen de onderdelen, teksten en opgaven voor de Centrale Eindtoets van het daaropvolgende jaar.
Praktische informatie: ga naar de website Centrale Eindtoets PO