Wie maakt de centrale eindtoets?

De Centrale Eindtoets is de eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), een overheidsorganisatie. Maar de toets wordt gemaakt door Cito. De toetsexperts van Cito werken hierbij nauw samen met leerkrachten uit het basisonderwijs. En wist je dat elke toetsvraag eerst twee keer uitgeprobeerd wordt door leerlingen van groep 8? En dat daarna pas bepaald wordt welke vragen in de echte toets terechtkomen?

Cito-expertise in de Centrale Eindtoets

Wij zijn een van de vaste partners in de productieketen van de Centrale Eindtoets. We brengen al onze expertise in op het gebied van:
  • Vragen maken
  • Scoren en normeren
  • Meten en vergelijken
  • Rapporteren
  • Adaptiviteit

Leerkrachten maken vragen

De stof die getoetst wordt in de Centrale Eindtoets wordt bepaald door de overheid. De deskundigheid om deze stof om te zetten in toetsvragen komt van Cito. Maar de vragen zelf worden mede bedacht door leerkrachten. Elk jaar werken bij Cito ruim vijftig juffen en meesters samen in constructiegroepen om de opgaven van de Centrale Eindtoets te maken. Zo weten we bij Cito zeker dat de vragen passen bij wat kinderen doen en leren in groep 7 en 8.

Leerlingen testen vragen

Alleen de beste vragen komen in de Centrale Eindtoets. Om dit zeker te weten, worden alle mogelijke vragen eerst getest door leerlingen in groep 8. Maar liefst twee keer. Dat gebeurt tijdens de proeftoets, waar scholen vrijwillig aan kunnen meedoen. De afgelopen jaren maakten zo’n twintigduizend leerlingen in februari de proeftoets. Daarmee testten duizenden kinderen de onderdelen, teksten en opgaven voor de Centrale Eindtoets van het daaropvolgende jaar.
Praktische informatie: ga naar de website Centrale Eindtoets PO

Filmpjes