Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs

Voor groep 1 tot en met 8

Het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs bestaat uit observatie-instrumenten, de LVS-toetsen, de Entreetoetsen en het Computerprogramma LOVS. Hiermee volgt u leervorderingen op systematische wijze. U krijgt inzicht in de resultaten van uw onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Deze informatie geeft houvast bij het plannen en evalueren van uw onderwijsaanbod. Voor de verwerking en voor de analyse van toetsresultaten kunt u het Computerprogramma LOVS gebruiken.

Digitaal toetsen

Behalve papieren versies van de LVS-toetsen hebben we voor veel vakgebieden ook digitale versies. Voor die vakgebieden bepaalt u zelf of (een deel van)de leerlingen de papieren of digitale versie van de toets maakt. Sommige toetsen zijn alleen digitaal beschikbaar. Lees meer op Digitaal toetsen.

Basisschool Arcade over het Leerlingvolgsysteem van CitoLVS-toetsen, ook voor speciale leerlingen

Naast de standaard LVS-toetsen zijn er LVS-toetsen voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften: de Toetsen speciale leerlingen. In het schooljaar 2013/2014 zijn we gestart met een nieuwe serie LVS-toetsen (de derde generatie toetsen). Daarin hebben we de toetsen voor speciale leerlingen geïntegreerd.

Entreetoetsen

In groep 6 en 7 meet u met de Entreetoetsen de basisvaardigheden op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Wij kijken voor u de antwoorden na en leveren voor elke leerling een Leerlingprofiel, een rapportage op papier. De gegevens van het Leerlingprofiel kunt u zelf invoeren in het Computerprogramma LOVS. Nieuw bij de Entreetoets voor groep 7 is het Rapport Vooruitblik, waarin we een eerste indicatie geven voor het best passende brugklastype.

Computerprogramma LOVS 

Het Computerprogramma LOVS is hét middel om leervorderingen van uw leerlingen en de kwaliteit van uw onderwijs te volgen. Hiermee maakt u overzichtelijke analyses en rapporten en het helpt u strategische beslissingen te nemen.

Doe mee aan proef- en normeringsonderzoeken!

Er moeten heel wat stappen gezet worden voordat er een goede toets is die echt inzicht geeft in het niveau en/of de voortgang van uw leerlingen. Zonder proef- en normeringsonderzoeken is dat niet mogelijk. Neem daarom deel!
Word lid van de LinkedIn-groep LVS-toetsen!

Meewerken aan onderzoeken?