Diagnosticeren en plannen

Voor groep 3 tot en met 8

Diagnosticeren en plannen

De pakketten Diagnosticeren en plannen brengen het niveau van denken en rekenen in kaart. U weet dan welke strategieën leerlingen bij rekenen gebruiken. Met deze informatie kunt u leerdoelen vaststellen en zorgen voor passende leeractiviteiten voor uw leerlingen.

De pakketten zijn inzetbaar bij de nieuwe toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0.

Over de pakketten Diagnosticeren en plannen

Diagnosticeren
De pakketten Diagnosticeren zijn zowel geschikt voor groepsgewijze als individuele diagnostiek. Voor groepsgewijze diagnostiek zijn er in elke map vier tot vijf diagnostische lessen voor de afnamemomenten M3 t/m E7. Voor de individuele diagnostiek zijn er per uitgave zes sets van elk vijf opdrachten.

De pakketten bevatten overzichten die gaan over:
 • de niveaus die leerlingen doorlopen bij het ontwikkelen van getalinzicht
 • de ontwikkeling van het leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Plannen
Om de pakketten optimaal in te zetten doorloopt u een aantal stappen: 
 • U stelt vast op welk niveau leerlingen denken en rekenen.
 • U stelt vast welke niveaus zij nog moeten doorlopen.
 • U stelt een zorgplan op met behulp van de zorgwijzer.
 • U selecteert met de plaatswijzer passende leerstof, bijvoorbeeld uit de hulpboeken Rekenen-Wiskunde. 

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  –  handleiding
  –  materialen voor groepsgewijze diagnostiek per afnamemoment
      - een diagnostische opdracht
      - lessen
      - kopieerbare werkbladen en observatieformulieren
  –  materialen voor individuele diagnostiek
      - een instructieboekje
      - kopieerbare opgavensets, observatieformulieren en groeiprofiel
  –  materialen voor planning per afnamemoment
      - zorgplan
      - plaatswijzer