Drie-Minuten-Toets en AVI

Voor groep 3 tot en met 8

Let op! Binnenkort vernieuwde DMT en AVI beschikbaar, te gebruiken vanaf schooljaar 2017/2018
DMT en AVI

Met de Drie-Minuten-Toets (DMT) en de AVI-kaarten stelt u vast hoe goed uw leerlingen in technisch lezen zijn. U weet na de afname waar de eventuele leesproblemen zitten. Een goede technische leesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen.

Over DMT en AVI

AVI en DMT
Met de toetsen Technisch lezen stelt u de technische leesvaardigheid vast. Hieruit kan blijken dat voor een of meer leerlingen in uw groep nadere analyse nodig is. Deze analyse voert u uit met de AVI-toetskaarten en de DMT. U kunt ze beide als signaleringsinstrument inzetten en afnemen. De toetsen moet u individueel afnemen.

Drie-Minuten-Toets
Bij DMT ligt de nadruk op de snelheid en nauwkeurigheid waarmee leerlingen afzonderlijke woorden verklanken. Het pakket bevat drie verschillende leeskaarten:
 • leeskaart 1: klankzuivere woorden (type km, mk en mkm);
 • leeskaart 2: andere eenlettergrepige woorden;
 • leeskaart 3: twee- of meerlettergrepige woorden.

Van elke kaart zijn er drie parallelversies die u afwisselend gebruikt om te voorkomen dat een leerling de woorden gaan onthouden.

AVI
Bij AVI gaat het vooral om de vlotheid en nauwkeurigheid waarmee leerlingen teksten verklanken. Het pakket bevat elf leeskaarten met verschillende AVI-niveaus. Iedere kaart is er in twee versies. Op de kaarten staan teksten die oplopen in leesmoeilijkheid.

Computerprogramma LOVS

De scores van de leerlingen op de DMT en AVI verwerkt u handmatig of met het Computerprogramma LOVS.

Hulp

Als u merkt dat de leesontwikkeling bij een leerling niet goed verloopt, ga dan na hoe deze leerling te werk gaat. Voor leerlingen in groep 3 met aanhoudende leesproblemen zet u twee aanvullende toetsen in om de deelvaardigheden in kaart te brengen: de Grafementoets en de Toets voor Auditieve Synthese. Weet u welke problemen er zijn, dan stelt u een oefenprogramma samen. In de handleiding staan hiervoor aanwijzingen, oefenvormen en verwijzingen naar geschikt materiaal.

Reactie op geactualiseerde druk

Rechts hebben we onze reactie geplaatst op de negende, geactualiseerde druk van Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen (DTLAS).

Afname

 • Groep 3 tot en met 7: januari/februari en mei/juni
 • Groep 8: januari/februari

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  –  handleiding DMT en handleiding AVI
  –  lees- en toetskaarten
  –  Grafementoets
  –  Toets voor Auditieve Synthese
  –  kopieerbare registratieformulieren
  –  inhoudsverantwoording DMT en inhoudsverantwoording AVI