Observatie- en hulpprogramma Taalplezier

Voor groep 1 en 2

Taalplezier

Leren al uw kleuters steeds beter praten of hebben sommigen wat extra hulp nodig? Met het Observatie- en hulpprogramma Taalplezier weet u welke leerlingen extra stimulering nodig hebben bij het taalontwikkelingsproces. U krijgt suggesties hoe u deze kinderen kunt helpen.

Over het programma Taalplezier

Het programma bestaat uit drie onderdelen:
 1. Met de Observatielijst taal en de Taaltoetsen uit het observatieprogramma maakt u een nadere analyse van het taalniveau van het kind.
 2. Het hulpprogramma heeft zestien thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. U gebruikt hierbij praatplaten die apart te bestellen zijn.
 3. Het cursorisch programma gebruikt u om een of meer taalvaardigheden stapsgewijs aan te leren of te oefenen. Uit het kopieerboek haalt u plaatjes voor ondersteuning. U gebruikt het cursorisch programma als zelfstandig programma of samen met het hulpprogramma.

Taalplezier gebruikt u na afname van de toets Taal voor kleuters. U kunt Taalplezier ook gebruiken als losstaand programma. Dan zet u het in om het taalniveau van de leerlingen op uw school op een hoger plan te krijgen.

Materiaal

Taalplezier bestaat uit losse onderdelen die u apart kunt bestellen.
 • Observatieprogramma:
  – handleiding
  – score- en platenboek
 • Hulpprogramma:
  – twee hulpboeken
  – kopieerboek
  – spelbord
 • Cursorisch programma:
  – handleiding
  – kopieerboek

Los te bestellen

 • Praatplaten
 • Boek met praatplaten