Hulpboeken Rekenen-Wiskunde

Voor groep 3 tot en met 6

Bestel met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.
Hulpboeken Rekenen-Wiskunde

Constateert u dat een leerling onvoldoende vooruitgaat of een lage rekenvaardigheid heeft? Dan is actie gewenst. Met de Hulpboeken Rekenen-Wiskunde stimuleert en ondersteunt u rekenzwakke leerlingen.

Let op! De hulpboeken sluiten niet aan bij de nieuwe toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0.

Over de Hulpboeken Rekenen-Wiskunde

Eerst brengt u in kaart met welke rekenstof een leerling problemen heeft en met welke niet. Daarvoor gebruikt u:
  • de vaardigheidsprofielen uit de inhoudsverantwoording bij de toetsen en desgewenst het rapport categorieënanalyse uit het Computerprogramma LOVS;
  • de beschrijvingen in het onderdeel analyse van de beginsituatie in het hulpboek;
  • de ontwikkelingsoverzichten uit de nieuwe uitgaven Diagnosticeren en plannen.

Inhoud hulpboeken

  • Elk hulpboek bestaat uit twee delen.
  • Met didactische materialen, uitgewerkte lessen en kopieerbare observatiebladen.
  • Voor groepsgewijze ondersteuning of individuele lessen. 

Materiaal

  • Leerkrachtmap