Hulpboeken Woordenschat

Voor groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Bestel de leerkrachtmap(pen) met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.
Hulpboeken woordenschat

Woorden en hun betekenis liggen aan de basis van het lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarom is het belangrijk dat kinderen een ruime en diepe woordenschat ontwikkelen. De Hulpboeken Woordenschat stimuleren de woordenschat van zwakke leerlingen. Constateert u een achterstand, dan zet u de verschillende oefeningen, werkvormen en suggesties in voor verbreding en verdieping.

Leerlingen die zich op het gebied van woordenschat onvoldoende ontwikkelen, hebben vaak moeite met het labelen van begrippen, het definiëren van woordbetekenissen en het leggen van relaties tussen begrippen.

Over de Hulpboeken Woordenschat

  • De hulpboeken sluiten aan bij de toetsen Woordenschat.
  • Als uit de toetsresultaten Woordenschat blijkt dat een leerling een geringe woordenschat heeft of onvoldoende vooruitgaat, dan bieden de hulpboeken uitkomst.
  • De hulpboeken zijn bedoeld voor leerlingen met een beperkte of oppervlakkige woordenschat. U kunt ze ook inzetten om de woordenschat van leerlingen een extra stimulans te geven.
  • In de hulpboeken staan verschillende oefeningen, werkvormen en suggesties om de woordenschat van leerlingen te verbreden en te verdiepen.
  • Elk hulpboek bevat zo’n twintig oefeningen verdeeld over de categorieën Betekenis en Betekenisrelaties.
  • De oefeningen kunt u zowel individueel als klassikaal (naast uw methode) gebruiken.

Materiaal

  • Apart katern dat u kunt toevoegen aan de leerkrachtmap.