Eindtoets Basisonderwijs

Voor groep 8

Opgavenboekje 1e toetsdag

Na een aantal jaren op de basisschool is het zover. De leerlingen van groep 8 gaan de school verlaten. Op naar het voortgezet onderwijs! Ook in 2014 biedt de Eindtoets Basisonderwijs houvast bij de keuze van het juiste brugklastype. De resultaten van de toets helpen de leerling, de ouders en uiteraard de leerkracht bij het kiezen van een geschikt type voortgezet onderwijs.

Eindtoets op twee niveaus

In 2014 zijn er, net als in 2013, twee versies van de Eindtoets: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. De Eindtoets Basis is wat moeilijker dan de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven.

  • De Eindtoets Basis is bestemd voor leerlingen (landelijk ongeveer 75%) van wie u verwacht dat zij doorstromen naar de gemengde/theoretische leerweg van vmbo, of havo of vwo.
  • De Eindtoets Niveau is bestemd voor leerlingen (landelijk ongeveer 25%) van wie u verwacht dat zij doorstromen naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van vmbo.

De twee toetsversies staan op dezelfde schaal waardoor de standaardscores op beide toetsen vergelijkbaar zijn. Ga voor uitgebreide informatie over de nieuwe Eindtoets links in het menu naar Eindtoets Basis/Eindtoets Niveau.

Inschrijving

De inschrijving voor de deelname aan de Eindtoets Basisonderwijs start in september. Alle basisscholen in Nederland ontvangen een inschrijfformulier. Hierop geeft u aan hoeveel leerlingen de Eindtoets Basis en hoeveel leerlingen de Eindtoets Niveau gaan maken.

Op papier of digitaal

Er is een papieren én digitale versie van de Eindtoets Basisonderwijs en de Eindtoets Niveau. De digitale versie kunt u onder andere gebruiken als inhaaltoets. Voor de digitale toetsen geldt een flexibele afnameperiode.

Toetsversies speciale leerlingen

Het aantal aangepaste versies van de papieren opgavenboekjes is in 2013 flink uitgebreid. Voor zowel de Eindtoets Basis als de Eindtoets Niveau is er een gesproken versie (op audio-cd of daisy-cd), een vergrote versie, een zwart-witversie en een brailleversie. Ook bieden we voor beide toetsen een Kurzweilversie aan. Als leerlingen gewend zijn om op school en/of thuis te werken met Kurzweil (dyslexiesoftware), kunt u ervoor kiezen hen ook de Eindtoets met Kurzweil te laten maken.

Toetsinhoud

De Eindtoets bevat opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel. In 2013 is een nieuw opgavenboekje Wereldoriëntatie 2013-2015 verschenen. Dit boekje kunt u tot en met 2015 gebruiken en is zowel in combinatie met de Eindtoets Basis als met de Eindtoets Niveau af te nemen. Per vakgebied staat in het blok rechts op deze pagina een overzicht van de inhoud en de samenstelling van de Eindtoets.

Voor welke leerlingen?

Alle leerlingen in groep 8 doen in principe mee aan de afname van de Eindtoets Basisonderwijs. Een uitzondering op deze regel vormen:
  • (Allochtone) leerlingen die aan het begin van groep 8 vier jaar of korter in Nederland zijn en die het Nederlands onvoldoende beheersen om de opgaven goed te kunnen lezen.
  • Leerlingen die naar verwachting naar het (voortgezet) speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs zullen gaan.
U kunt ervoor kiezen om deze leerlingen wel deel te laten nemen.

Leerlingen die waarschijnlijk naar het leerwegondersteunend onderwijs doorstromen, doen dus in principe wel mee aan de Eindtoets. Zij kunnen de Eindtoets Niveau maken. 

Toets Basisvaardigheden en Intelligentietest

De Eindtoets kunt u in schooljaar 2013-2014 nog afnemen in combinatie met de toets Basisvaardigheden en/of de Intelligentietest Eindtoets Basisonderwijs. Vanaf schooljaar 2014/2015 is de toets Basisvaardigheden niet meer beschikbaar.
Rechts op de pagina onder Ga naar leest u meer over deze toetsen.

EB-statusinformatie

Ongeveer drie weken nadat Cito uw inschrijfformulier heeft ontvangen, kunt u via Cito Portal uw inschrijfgegevens raadplegen. Later in het jaar kunt u via EB-statusinformatie zien welke materialen u hebt besteld en hoe het staat met de toezending van de materialen. Een link naar Cito Portal vindt u in het blok rechts op de pagina.

Cito gebruikt cookies
Om uw bezoek aan deze site zo goed mogelijk te laten verlopen en onze site verder te verbeteren bevat deze website cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.