Entreetoetsen

Voor groep 5, 6 en 7

Folder Entreetoets

Waar zijn uw leerlingen goed in en bij welke onderdelen is extra ondersteuning nodig? Met de Entreetoetsen krijgt u een compleet beeld. U meet de basisvaardigheden van leerlingen op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Wij kijken voor u de antwoorden na en verzorgen de rapportage. U ontvangt voor elke leerling een Leerlingprofiel op papier. Op dit Leerlingprofiel ziet u in één oogopslag hoe de leerling ervoor staat. Overzichtelijk en informatief: voor u, voor de ouders en voor de leerling!

Rapport Vooruitblik

Het rapport Vooruitblik geeft een rechtstreekse voorspelling van het best passende brugklastype voor de leerling, op basis van zijn totaalscore op de Entreetoets groep 7.
 • We voegen dit rapport in tweevoud toe aan de rapportage van de Entreetoets groep 7. Met de komst van de centrale eindtoets in 2015 is de mogelijkheid vervallen om het Voorlopig leerlingrapport te bestellen bij de inschrijving voor de eindtoets.
 • Het advies van de leerkracht wordt door de latere afname van de centrale eindtoets nóg belangrijker. Het rapport Vooruitblik geeft leerkrachten bruikbare informatie voor het opstellen van dit advies en kan ook aan ouders meegegeven worden.
 • Op dit rapport staat een voorspelling van het best passende brugklastype.
 • Het is alleen mogelijk om een brugklastype te voorspellen voor leerlingen die alle reguliere taken van de Entreetoets groep 7 hebben gemaakt, of voor leerlingen die in groep 7 zitten en de volledige Entreetoets 6 maken (de score wordt dan omgerekend).
 • Het rapport Vooruitblik is gratis.

Bestellen

 • Eind januari ontvingen alle scholen een bestelformulier met daarbij een begeleidende brief en folder voor deelname in het lopende schooljaar. Deze kunt u nog steeds toesturen.
 • Nieuw! Vanaf nu kunt u de Entreetoets ook online bestellen via het bestelformulier of via Cito Portal.
 • De leerkrachtmap, opgavenboekjes en kennismakingsboekjes schaft u eenmalig aan. Deze kunt u opnieuw gebruiken.
 • Als u de scoringsservice bestelt, ontvangt u per leerling een antwoordblad, een ouderfolder en een leerlingprofiel in tweevoud.
 • Houdt u er bij het bestellen rekening mee dat volgend jaar Entreetoets groep 7 vernieuwd wordt en Entreetoets groep 5 niet meer beschikbaar is. Bestel voor deze toetsen dus alleen wat u dit jaar nodig heeft.

Relevante data

 • Start van de afnameperiode is 30 maart.
 • De eerste rapportages verzenden we half mei. Neemt u de toetsen op een later moment af? Dan ontvangt u de rapportage binnen drie weken na het versturen van de antwoordbladen.
 • De uiterste inzenddatum van de antwoordbladen vóór de zomervakantie is 26 juni.

RET (Rapportage Entreetoetsen)

 • De Entreetoets is een handig hulpmiddel om in kaart te brengen hoe uw school ervoor staat.
 • Als u de Entreetoets afneemt, krijgt u gratis toegang tot het computerprogramma RET (Rapportage EntreeToetsen).
 • Met dit programma maakt u groepsoverzichten en schoolrapporten, waarmee u uw eigen onderwijs evalueert.

Doorgaande lijn met LVS-toetsen

 • Met de Entreetoetsen krijgt u niet alleen een overzichtelijk beeld van uw leerlingen, u gebruikt de gegevens ook om leerlingen in een doorgaande lijn te volgen.
 • Als u alle taken van de toets afneemt, ontvangt u voor verschillende leergebieden een voorspelling op de vaardigheidsscore.
 • Deze voorspelling kunt u vergelijken met de toetsresultaten van de LVS-toetsen.
 • Gebruikt u het Computerprogramma LOVS? Dan kunt u via RET de vaardigheidsscores importeren in het computerprogramma.