Entreetoetsen

Voor groep  6 en 7

Nieuw voor groep 7!
Folder Entreetoets

Waar zijn uw leerlingen goed in en bij welke onderdelen is extra ondersteuning nodig? Met de Entreetoetsen krijgt u een compleet beeld. U meet de basisvaardigheden van leerlingen op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden.

Nieuwe Entreetoets groep 7

De nieuwe Entreetoets groep 7 is modulair opgebouwd. De toets bestaat uit Rekenen-Wiskunde, Lezen, Taalverzorging. Optioneel: Woordenschat, Schrijven, Luisteren en Wereldoriëntatie.

Gratis voor groep 7: Rapport Vooruitblik

Het rapport Vooruitblik geeft een rechtstreekse voorspelling van het best passende brugklastype voor de leerling, op basis van zijn totaalscore op de Entreetoets groep 7.
  • We voegen dit rapport in tweevoud toe aan de rapportage.
  • Het advies van de leerkracht wordt door de latere afname van de centrale eindtoets nóg belangrijker. Het rapport Vooruitblik geeft u bruikbare informatie voor het opstellen van dit advies en u kunt het meegeven aan de ouders.
  • Het is alleen mogelijk om een brugklastype te voorspellen voor leerlingen die alle reguliere taken van de Entreetoets groep 7 hebben gemaakt, of voor leerlingen die in groep 7 zitten en de volledige Entreetoets 6 maken (de score wordt dan omgerekend).

Relevante data

  • Start van de afnameperiode is 30 maart.
  • De eerste rapportages ontvangt u half mei. Neemt u de toetsen op een later moment af? Dan ontvangt u de rapportage binnen drie weken na het versturen van de antwoordbladen.
  • De uiterste inzenddatum van de antwoordbladen vóór de zomervakantie is 26 juni.

Bestellen

  • Bestellen kan weer vanaf begin 2016.

RET (Rapportage Entreetoetsen)

De Entreetoets is een handig hulpmiddel om in kaart te brengen hoe uw school ervoor staat. Als u de Entreetoets afneemt, krijgt u gratis toegang tot het computerprogramma RET (Rapportage EntreeToetsen). Met dit programma maakt u groepsoverzichten en schoolrapporten, waarmee u uw eigen onderwijs evalueert.

Doorgaande lijn met LVS-toetsen

Als u alle taken van de toets afneemt, ontvangt u voor verschillende leergebieden een voorspelling op de vaardigheidsscore. Deze voorspelling kunt u vergelijken met de toetsresultaten van de LVS-toetsen. Gebruikt u het Computerprogramma LOVS? Dan kunt u via RET de vaardigheidsscores importeren in het computerprogramma.