Digitale Uitwisseling Leerlinggegevens en Toetsresultaten (DULT)

Het Computerprogramma LOVS is goed te combineren met uw eigen leerlingadministratiesysteem (LAS). Met de Digitale Uitwisseling Leerlinggegevens en Toetsresultaten (DULT) koppelt u automatisch de gegevens uit beide systemen. Door de uitwisseling hebt u in het LAS alle relevante toetsresultaten voor het leerlingdossier én houdt u de leerling- en groepsgegevens in het Computerprogramma LOVS actueel.

Computerprogramma LOVS: bron voor toetsresultaten

  • De DULT-koppeling is een beveiligde en geautomatiseerde uitwisseling tussen het leerlingadministratiesysteem (LAS) en het Computerprogramma LOVS.
  • Het Computerprogramma LOVS is de bron voor de toetsresultaten en de gedetailleerde analyses ervan.
  • De resultaten van de digitale toetsen komen automatisch in het programma.
  • De resultaten van de papieren toetsen voert u zelf in.
  • Het LAS is de bron voor de leerling- en groepsgegevens.

Relevante gegevens één keer invoeren

Wij ontwikkelden de DULT-koppeling zodat u zowel het Computerprogramma LOVS als het LAS kunt gebruiken, zónder de gegevens dubbel in te voeren. U gebruikt zo het beste van beide systemen:
  • Het LAS zet u in voor uw basisadministratie, de zorgregistratie en de leerlingendossiers.
  • Het Computerprogramma LOVS is het instrument voor de verwerking van de resultaten van de papieren en digitale toetsen en voor de geavanceerde analysemogelijkheden op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau.

De DULT-koppeling en de verschillende systemen

De DULT-koppeling is beschikbaar voor Dotcomschool, ESIS, DataCare, Eduscope en ParnasSys. Ook zijn er nog leveranciers bezig met de realisatie of hebben hem onlangs gerealiseerd, zoals Care4, Magister-PO, PDKS en Zwijsen.

Gratis voor u!

  • U betaalt geen kosten voor het gebruik van de DULT-koppeling en de koppeling is vrij beschikbaar voor elk LAS.
  • De DULT-koppeling is een service van ons speciaal voor u. Dus als uw school een serviceabonnement op het Computerprogramma LOVS heeft, dan is het gebruik van de koppeling gratis.
  • Ook leveranciers van leerlingadministratiesystemen die gebruikmaken van de koppeling, betalen ons daarvoor geen kosten.