Nieuw in Computerprogramma LOVS

Startscherm versie 4.10b

Heeft u een abonnement op het Computerprogramma LOVS? Dan is voor u de update 4.10b beschikbaar. Deze biedt ondersteuning voor de Entreetoets 2017 en de Centrale Eindtoets 2017 inclusief trendanalyses. Nieuw is de rapportage over de referentieniveaus bij de derde generatie toetsen Begrijpend lezen 3.0 (1F en 2F) en Rekenen-Wiskunde 3.0 (1F en 1S).

Categorieënanalyses Taalverzorging

Voor de nieuwe toetsen Taalverzorging zijn de rapporten Categorieënanalyse leerling en Categorieënanalyse groep beschikbaar. De toetsen bestaan uit 4 deelgebieden: Interpunctie, Spelling niet-werkwoorden, Grammatica en Spelling werkwoorden. Elk van deze deelgebieden heeft een eigen vaardigheidsschaal. In de categorieënanalyses wordt de relatieve prestatie over de 4 deelgebieden afzonderlijk weergegeven. Bij groep 7 en 8 wordt met behulp van de toets de behaalde referentieniveaus (< 1F, 1F of 2F) getoond. 
Nieuw rapport Groepsoverzicht - referentieniveau

Met het nieuwe Groepsoverzicht – referentieniveau worden de referentieniveaus voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Taalverzorging van een groep leerlingen naast elkaar weergegeven. Dit rapport is bedoeld om de referentieniveaus die een groep leerlingen op de toetsen Begrijpend lezen 2012 / 3.0, Rekenen-Wiskunde 2012 / 3.0 en Taalverzorging heeft behaald, per afnamemoment bij elkaar te plaatsen. Bij Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde wordt de vaardigheidsscore en het referentieniveau afgedrukt. Bij Taalverzorging wordt de som van het aantal goed over de 4 deelgebieden en het referentieniveau afgedrukt.

Installeren

Om de update te installeren gaat u als volgt te werk:
  • Klik op Updateversie 4.10b in het rechterblok om de update te downloaden.
  • Klik op Openen of dubbelklik op het bestand dat u gedownload heeft.
  • U installeert versie 4.10b eenvoudig over uw huidige versie 4.x heen. Deïnstallatie vooraf is niet nodig. Bij Installatiescenario kiest u voor Update installatie.
  • Heeft u een (gedeelde) netwerkinstallatie van uw huidige versie 4.x? Dan hoeft u de update maar eenmalig te installeren op de server vanaf een van de werkstations.

Let op!

  • Het Computerprogramma LOVS vereist het Microsoft .NET Framework versie 3.5 SP1. Met het installatiebestand Lvs4WerkstationSetup.exe in het rechterblok werkt u eenmalig elk bestaand werkstation bij. Als u een werkstation al voorbereid heeft op versie 4.5 of hoger, hoeft u dit niet nogmaals te doen.
  • Wilt u het Computerprogramma op een nieuwe computer of op een nieuwe netwerklocatie installeren? Of wilt u een nieuw werkstation voorbereiden? Download dan de volledige setup versie 4.10b in het rechterblok.
  • Heeft u een bovenschoolse beheerder? Vraag of deze de software voor u wil uitrollen. Cito heeft met bijna alle bovenschoolse beheerders goede contacten en zij zijn bekend met de installatie van LOVS-software.

De gebruikshandleiding bij het Computerprogramma is volledig aangepast aan de nieuwe update en voorzien van handige bladwijzers. Wilt u precies weten wat de laatste verbeteringen aan het Computerprogramma zijn? Download dan de versiehistorie in het rechterblok.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de vernieuwde versie van het Computerprogramma LOVS? Neem dan contact op met onze klantenservice@cito.nl of op (026) 352 11 11.
Zij helpen u graag verder.