Nieuw in Computerprogramma LOVS

Startscherm versie 4.11a

Heeft u een abonnement op het Computerprogramma LOVS? Dan is voor u de update 4.11a beschikbaar. Deze biedt bij Entreetoets 7 naast de bestaande koppelingen ook ondersteuning voor de omzetting naar Rekenen-Wiskunde 3.0 en Begrijpend lezen 3.0. Daarnaast zijn er diverse kleine verbeteringen doorgevoerd, zoals bij de rapportages van VSO/PrO. Wat betreft techniek is er nu de mogelijkheid van een ´remote client´ installatie en zijn de cloudservices voor digitale toetsen meer robuust gemaakt.

Categorieënanalyses Taalverzorging

Voor de nieuwe toetsen Taalverzorging zijn de rapporten Categorieënanalyse leerling en Categorieënanalyse groep beschikbaar. De toetsen bestaan uit 4 deelgebieden: Interpunctie, Spelling niet-werkwoorden, Grammatica en Spelling werkwoorden. Elk van deze deelgebieden heeft een eigen vaardigheidsschaal. In de categorieënanalyses wordt de relatieve prestatie over de 4 deelgebieden afzonderlijk weergegeven. Bij groep 7 en 8 wordt met behulp van de toets de behaalde referentieniveaus (< 1F, 1F of 2F) getoond. 
Nieuw rapport Groepsoverzicht - referentieniveau

Met het nieuwe Groepsoverzicht – referentieniveau worden de referentieniveaus voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Taalverzorging van een groep leerlingen naast elkaar weergegeven. Dit rapport is bedoeld om de referentieniveaus die een groep leerlingen op de toetsen Begrijpend lezen 2012 / 3.0, Rekenen-Wiskunde 2012 / 3.0 en Taalverzorging heeft behaald, per afnamemoment bij elkaar te plaatsen. Bij Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde wordt de vaardigheidsscore en het referentieniveau afgedrukt. Bij Taalverzorging wordt de som van het aantal goed over de 4 deelgebieden en het referentieniveau afgedrukt.

Installeren

Om de update te installeren gaat u als volgt te werk:
  • Klik op Setup versie 4.11a in het rechterblok om de update te downloaden.
  • Klik op Openen of dubbelklik op het bestand dat u gedownload heeft.
  • U installeert versie 4.11a eenvoudig over uw huidige versie 4.x heen. Deïnstallatie vooraf is niet nodig. Bij Installatiescenario kiest u voor Update van bestaande installatie.
  • Heeft u een (gedeelde) netwerkinstallatie van uw huidige versie 4.x? Dan hoeft u de update maar eenmalig te installeren op de server vanaf een van de werkstations.

Let op!

  • Het Computerprogramma LOVS vereist het Microsoft .NET Framework versie 4.6 of hoger. Het .NET Framework 4.7 kan automatisch geïnstalleerd worden via Windows Update als een aanbevolen update.
  • Wilt u het Computerprogramma op een nieuwe (gedeelde) netwerklocatie installeren? Kiest u bij installatiescenario dan voor Nieuwe installatie.
  • Heeft u een bovenschoolse beheerder? Vraag of deze de software voor u wil uitrollen. Cito heeft met bijna alle bovenschoolse beheerders goede contacten en zij zijn bekend met de installatie van LOVS-software.

De gebruikshandleiding bij het Computerprogramma is volledig aangepast aan de nieuwe update en voorzien van handige bladwijzers. Wilt u precies weten wat de laatste verbeteringen aan het Computerprogramma zijn? Download dan de versiehistorie in het rechterblok.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de vernieuwde versie van het Computerprogramma LOVS? Neem dan contact op met onze klantenservice@cito.nl of op (026) 352 11 11.
Zij helpen u graag verder.