Nieuw in Computerprogramma LOVS

Startscherm versie 4.10

Heeft u een abonnement op het Computerprogramma LOVS? Dan is voor u de update 4.10 beschikbaar. Deze biedt ondersteuning voor de nieuwe toetsen Spelling 3.0 groep 5 en 6, Begrijpend lezen 3.0 groep 6, Rekenen-Wiskunde 3.0 groep 6 en Begrijpend luisteren groep 8. Deze versie wordt ook ingezet bij pilots in het voorjaar van 2017 waarbij we de ‘achterkant’ van de digitale LVS-toetsen naar de Cloud brengen als voorbereiding op de geleidelijke vervanging van de huidige Windows afspeler door een multi-device afspeler.

Categorieënanalyses Taalverzorging

Voor de nieuwe toetsen Taalverzorging zijn de rapporten Categorieënanalyse leerling en Categorieënanalyse groep beschikbaar. De toetsen bestaan uit 4 deelgebieden: Interpunctie, Spelling niet-werkwoorden, Grammatica en Spelling werkwoorden. Elk van deze deelgebieden heeft een eigen vaardigheidsschaal. In de categorieënanalyses wordt de relatieve prestatie over de 4 deelgebieden afzonderlijk weergegeven. Bij groep 7 en 8 wordt met behulp van de toets de behaalde referentieniveaus (< 1F, 1F of 2F) getoond. 
Nieuw rapport Groepsoverzicht - referentieniveau

Met het nieuwe Groepsoverzicht – referentieniveau worden de referentieniveaus voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Taalverzorging van een groep leerlingen naast elkaar weergegeven. Dit rapport is bedoeld om de referentieniveaus die een groep leerlingen op de toetsen Begrijpend lezen 2012, Rekenen-Wiskunde 2012 en Taalverzorging heeft behaald, per afnamemoment bij elkaar te plaatsen. Bij Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde wordt de vaardigheidsscore en het referentieniveau afgedrukt. Bij Taalverzorging wordt de som van het aantal goed over de 4 deelgebieden en het referentieniveau afgedrukt.

Installeren

Om de update te installeren gaat u als volgt te werk:
  • Klik op Updateversie 4.10 in het rechterblok om de update te downloaden.
  • Klik op Openen of dubbelklik op het bestand dat u gedownload heeft.
  • U installeert versie 4.10 eenvoudig over uw huidige versie 4.x heen. Deïnstallatie vooraf is niet nodig. Bij Installatiescenario kiest u voor Update installatie.
  • Heeft u een (gedeelde) netwerkinstallatie van uw huidige versie 4.x? Dan hoeft u de update maar eenmalig te installeren op de server vanaf een van de werkstations.

Let op!

  • Het Computerprogramma LOVS vereist het Microsoft .NET Framework versie 3.5 SP1. Met het installatiebestand Lvs4WerkstationSetup.exe in het rechterblok werkt u eenmalig elk bestaand werkstation bij. Als u een werkstation al voorbereid heeft op versie 4.5 of hoger, hoeft u dit niet nogmaals te doen.
  • Wilt u het Computerprogramma op een nieuwe computer of op een nieuwe netwerklocatie installeren? Of wilt u een nieuw werkstation voorbereiden? Download dan de volledige setup versie 4.10 in het rechterblok.
  • Heeft u een bovenschoolse beheerder? Vraag of deze de software voor u wil uitrollen. Cito heeft met bijna alle bovenschoolse beheerders goede contacten en zij zijn bekend met de installatie van LOVS-software.

De gebruikshandleiding bij het Computerprogramma is volledig aangepast aan de nieuwe update en voorzien van handige bladwijzers. Wilt u precies weten wat de laatste verbeteringen aan het Computerprogramma zijn? Download dan de versiehistorie in het rechterblok.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de vernieuwde versie van het Computerprogramma LOVS? Neem dan contact op met onze klantenservice@cito.nl of op (026) 352 11 11. Zij helpen u graag verder.