Service en helpdesk

Als u het Computerprogramma bestelt (u koopt de licentie), dan tekent u automatisch (tot wederopzegging) ook in op het serviceabonnement. Voor het eerste schooljaar zijn daar geen extra kosten aan verbonden.

Het serviceabonnement

Na het eerste jaar wordt uw abonnement jaarlijks automatisch geactiveerd en krijgt u een factuur voor het serviceabonnement. Het serviceabonnement houdt in dat u:
  • gebruik mag maken van onze helpdesk;
  • altijd de nieuwste updates kunt downloaden en installeren; 
  • toegang hebt tot de volledige functionaliteit van het programma.

Abonnement beëindigen 

  • De abonnementsperiode loopt van 1 augustus tot 1 augustus.
  • Wilt u het serviceabonnement beëindigen, dan moet u het abonnement schriftelijk per post of per e-mail opzeggen. Vermeld hierbij uw klantnummer.
  • U kunt tot uiterlijk 1 juli van het lopende abonnementsjaar het abonnement voor het volgende schooljaar opzeggen.
  • Werd u na 1 mei van het lopende abonnementsjaar abonnee, dan geldt dit abonnement voor de resterende maanden van dat schooljaar én voor het daaropvolgende schooljaar.

Helpdesk

Heeft u een vraag over het Computerprogramma LOVS of over onze digitale toetsen? Neem dan contact op met onze helpdesk: (026) 352 11 11 (keuzemenu 1-1-1). De helpdeskmedewerkers staan u graag te woord van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur.