Opbouw en afname

Waaruit bestaan de Entreetoetsen? Wanneer kunt u de Entreetoetsen afnemen? Hier krijgt u antwoord op deze inhoudelijke vragen, zodat u een goed beeld krijgt hoe u de toets kunt inplannen in uw programma.

Inhoud Entreetoets groep 7 NIEUW!

 • De Entreetoets groep 7 kent een modulaire opbouw. 
 • De Basismodule bestaat uit de onderdelen Lezen, Taalverzorging en Rekenen-wiskunde.Deze bevat in totaal 180 opgaven. 
 • De module Verdieping bevat 130 extra vragen en geeft hiermee de mogelijkheid om ook categorieënanalyses en een voorspelde vaardigheidsscore te maken. 
 • Met de module Verbreding toetst u ook de onderdelen Woordenschat, Schrijven, Luisteren, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en techniek. 
 • De nieuwe module Intelligentie-test geeft u aanvullend inzicht voor uw schooladvies en een goed aanknopingspunt om nog beter op de behoeften van uw leerlingen te kunnen inspelen.

Inhoud Entreetoets groep 6

 • De Entreetoets groep 6 bestaat uit zestien reguliere taken.
 • Per taak zijn er ongeveer twintig tot dertig opgaven over de basisvaardigheden Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden.
 • Naast de reguliere taken kunt u een aantal optionele taken en kennismakingstaken aanbieden. 
 • De optionele taken zijn een uitbreiding van het onderdeel Taal. De scores van de optionele taken tellen niet mee bij de berekening van de totaalscore op de Entreetoets. Optionele taken rapporteren we wel op het Leerlingprofiel.

Een compacte of meer uitgebreide toets? Bij Entreetoets groep 7 heeft u keus!

Alle leerlingen maken de basistoets. Met de basistoets krijgt u:
 • Een compact beeld van het vaardigheidsniveau van uw leerlingen op de onderdelen Rekenen,  Lezen en Taalverzorging, inclusief het behaalde referentieniveau voor deze onderdelen;
 • Een voorspelling voor het (de) best passende brugklastype(n).

Aanvullend kunt u de modules Verdieping, Verbreding en/of Intelligentietest groep 7 afnemen.

Neemt u de module Verdieping af dan ontvangt u:
 • Een verdiepende rapportage op de domeinen van de onderdelen Rekenen, Lezen en Taalverzorging;
 • Een voorspelde vaardigheidsscore voor de betreffende onderdelen die u kunt inzetten in plaats van de vergelijkbare LVS (E7) toetsen.

De module Verbreding geeft u informatie over:
 • Het vaardigheidsniveau van uw leerlingen op de aanvullende taalonderdelen Luisteren, Schrijven en Woordenschat;
 • Het vaardigheidsniveau van uw leerlingen op het onderdeel Wereldoriëntatie met als domeinen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en techniek.

De module Intelligentietest groep 7 geeft u informatie over:
 • Het eventuele verschil tussen de capaciteiten van een leerling (wat zit erin) en de leervorderingen (wat komt eruit).

Toetsen op maat

Leerlingen met een vertraagde ontwikkeling kunnen in plaats van de Entreetoets groep 7 de Entreetoets groep 6 maken. Voor deze leerlingen is een aparte taak Spelling werkwoorden gemaakt. Door deze taak af te nemen naast de Entreetoets groep 6 krijgt u ook voor deze leerlingen een compleet overzicht van de referentieniveaus Rekenen, Lezen en Taalverzorging en het rapport Vooruitblik. U bestelt het aparte antwoordblad (inclusief de extra taak Spelling werkwoorden) via de webshop.

Afname

 • U neemt de Entreetoets af tussen april en juni of in september. Het afnamemoment is flexibel. Daardoor past u de toetsen makkelijk in uw jaarplanning in. 
 • Tijdens de afname moet u gemiddeld zo’n dertig tot zestig minuten reserveren voor een taak. Dit zijn richttijden, er is geen maximum aan de afnametijd gesteld. 
 • Ons advies is om de Basistoets binnen een week af te nemen, verspreid over drie dagdelen. De totale toetstijd is  ongeveer 4,5 uur.
 • Neemt u ook de modules Verdieping, Verbreding en Intelligentietest groep 7 af, dan heeft u twee extra dagdelen nodig voor de module Verdieping, drie extra dagdelen voor de module Verbreding en één extra dagdeel nodig voor de Intelligentietest
  groep 7.
 • De Entreetoetsen worden afgenomen op papier.