Voor ouders

Entreetoetsen

Binnenkort doet uw zoon of dochter op school mee aan de Entreetoets. De resultaten van deze toets laten zien hoe uw kind ervoor staat op het gebied van Taal, Rekenen en, als de school daarvoor kiest, Wereldoriëntatie of Studievaardigheden. In één oogopslag ziet u waar uw kind goed in is en waar extra oefening nodig is. Bovendien zijn de resultaten van de toets een goed uitgangspunt voor uw oudergesprek op school


Ouderfolder Entreetoets

Meer informatie? Bekijk de Ouderfolder in het blok rechts op de pagina.

Uitleg leerlingprofiel

Heeft uw zoon of dochter de Entreetoets gemaakt en wilt u weten hoe u het leerlingprofiel kunt lezen? Download dan Uitleg leerlingprofiel in het blok rechts op deze pagina.

Veelgestelde vragen

Vraagt u zich af welke aanpassingen er zijn voor dyslectische leerlingen? Of wilt u weten waarom leerlingen met dyscalculie geen rekenmachine of tafelkaart mogen gebruiken? Kijk dan eens bij Veelgestelde vragen in het linkermenu. Hier vindt u antwoorden op vragen die ouders ons stellen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wij behandelen de persoonlijke gegevens van de leerlingen die aan de Entreetoets deelnemen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uiteraard houden wij ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en in overeenstemming daarmee hebben wij de verwerking van de gegevens van de Entreetoetsen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP; melding nr. 1214988). Wij lichten hieronder kort toe hoe wij met deze gegevens omgaan:
  • De leerling vult op het antwoordblad zijn/haar voor-(letters) en achternaam, geboortedatum en geslacht in. 
  • Deze gegevens gebruiken wij in de eerste plaats natuurlijk om het Leerlingprofiel op naam te kunnen stellen. 
  • Ook gebruiken wij deze gegevens voor het samenstellen van groepsoverzichten. 
  • Om basisscholen van dienst te kunnen zijn bij vergelijkingen tussen jaren, bewaren we deze gegevens nog ruim twee jaar. 
  • Een link naar de website van het College Bescherming Persoonsgegevens staat rechts in het blok op deze pagina.