LVS-toetsen primair en speciaal onderwijs

De LVS-toetsen van Cito zijn een begrip in het  primair onderwijs. Dat is niet voor niets. Met de LVS-toetsen heeft u betrouwbare informatie in handen over de vorderingen van leerlingen en de groep als geheel.

In fasen

Werken met de LVS-toetsen gaat in drie fasen.

werken met LVS-toetsen gaat in fasen

Bij een volgende toetsafname kunt u bepalen welk effect uw actie heeft gehad. U begint dan weer aan een nieuwe cyclus van signaleren, analyseren en handelen.

Drie gebruiksniveaus

Met de LVS-toetsen bekijkt u resultaten op leerling-, groeps- en schoolniveau.

Leerlingrapporten  van de LVS-toetsen geven informatie over het niveau, de groei en eventueel de verschillen in scores tussen verschillende categorieën.
Groepsrapporten van de LVS-toetsen laten zien hoe de groep er als geheel voor staat. In de rapporten staan de gegevens van alle leerlingen uit een groep overzichtelijk bij elkaar. Ook geven veel groepsrapportages de gemiddelde score van de groep weer.
Schoolrapporten van de LVS-toetsen leveren een beeld van de ontwikkeling in de verschillende groepen bij diverse leergebieden in het primair onderwijs. Met schoolrapportages ziet u snel welke groepen en leergebieden om extra aandacht vragen. Ook brengt u met schoolrapportages successen in beeld, omdat u direct ziet of eerder genomen maatregelen effect hebben gehad.

Rapportagemogelijkheden

Voor de verschillende rapportages kunt u de kopieerbare formulieren uit de toetsmappen gebruiken. Hiermee maakt u handmatig een rapportage op papier. Het Computerprogramma LOVS biedt verschillende rapportagemogelijkheden. Na invoer van resultaten kunt u leerlingrapporten, groepsoverzichten en schoolrapporten opvragen. Het programma verwerkt de resultaten van alle toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs: dus zowel van de LVS-toetsen en toetsen voor speciale leerlingen, als van de Entreetoetsen.

Op zoek naar toetsen 3.0?

Achtergrondinformatie

Word lid van de LinkedIn-groep LVS-toetsen!