Derde generatie LVS-toetsen

Mét integratie van de toetsen voor speciale leerlingen

Wij vernieuwen de LVS-toetsen! Hiermee zijn de toetsen weer helemaal bij de tijd, inclusief de normering. Inhoudelijk sluiten ze aan bij uw onderwijs en de leefwereld van de kinderen.

Introductie LVS-toetsen 3.0

Zoals u waarschijnlijk weet, is de vernieuwing van de derde generatie LVS-toetsen al enige tijd geleden in gang gezet. De toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0, Spelling 3.0 en Begrijpend lezen 3.0 voor groep 3 tot en met 7 zijn inmiddels beschikbaar. In het najaar van 2018 volgen de toetsen voor groep 8. 

Nieuw in schooljaar 2017/2018!


Wat is nieuw?

Inhoudelijk afgestemd op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
Basisscholen moeten voor de overdracht naar het voortgezet onderwijs aangeven waar leerlingen staan ten opzichte van de referentieniveaus.

Geïntegreerde toetsen voor speciale leerlingen
Speciaal voor leerlingen die zich minder snel ontwikkelen dan hun groepsgenoten zijn in de toetsen extra toetsen opgenomen die qua moeilijkheid tussen de reguliere toetsen inzitten.

Spraaksynthese bij Rekenen-Wiskunde groep 5 en groep 6
Er is nu een versie met spraaksynthese beschikbaar bij Rekenen-Wiskunde groep 5 en groep 6. Heel geschikt voor leerlingen met dyslexie. U kunt de spraaksynthese na aanschaf downloaden in de portal.

Kennismakingsboekjes per groep voor alle onderdelen
U kunt hiermee uw leerlingen laten wennen aan de vraagstelling als voorbereiding op de toetsen. De kennismakingsboekjes passen zowel bij de tweede als derde generatie LVS-toetsen.

Vernieuwde gebruiksvriendelijke opzet van de leerkrachtmap
De nieuwe leerkrachtmappen hebben een praktische indeling, inclusief eenvoudige hulpmiddelen voor de cyclus Signaleren – Analyseren – Handelen die u gebruikt voor verdere diagnostiek.

Invoeren nieuwe toetsen

Maakt u dit schooljaar de overstap naar de nieuwe toetsen? U kunt starten met de toetsen van groep 3, maar een versnelde invoering van toetsen voor andere groepen is ook mogelijk. Neem voor advies op maat contact op via adviespo@cito.nl.

Op papier en digitaal

De nieuwe toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 en Spelling 3.0 kunt u zowel op papier als digitaal afnemen. Van de toetsen Begrijpend lezen 3.0 komt alleen een papieren versie uit.
De nieuwe toets Rekenen-Basisbewerkingen voor groep 3 tot en met 8 is alleen digitaal.

Gebruik oude LVS-toetsen

Het merendeel van de scholen is inmiddels overgestapt naar de nieuwe generatie LVS-toetsen. Bent u nog niet overgestapt? Wacht dan niet langer. Vanaf dit schooljaar is het leerlingmateriaal voor groep 3 van de tweede generatie toetsen Spelling, Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen niet meer te bestellen. Mocht u nog oude LVS-toetsen gebruiken, realiseert u zich dan dat de inhoud van de toetsen in de loop van de tijd verouderd is en dat u hierdoor een minder goed beeld van de prestaties van uw leerlingen krijgt.