Derde generatie LVS-toetsen

Mét integratie van de toetsen voor speciale leerlingen

Wij vernieuwen de huidige LVS-toetsen! Hiermee zijn de toetsen weer helemaal bij de tijd, inclusief normering. Inhoudelijk sluiten ze aan bij uw onderwijs en de leefwereld van de kinderen.

Introductie LVS-toetsen 3.0

De introductie van de derde generatie LVS-toetsen in de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 startte met de toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0, Spelling 3.0, Begrijpend lezen 3.0 voor de groepen 3 en 4 en met de toets Rekenen-Basisbewerkingen voor groep 3 tot en met 8.

Nieuw in schooljaar 2016/2017!


Heeft u de nieuwe 3.0 toetsen voor groep 6 besteld? U ontvangt deze vanaf begin november.

Wat is nieuw?

Inhoudelijk afgestemd op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
Basisscholen moeten voor de overdracht naar het voortgezet onderwijs aangeven waar leerlingen staan ten opzichte van de referentieniveaus.

Geïntegreerde toetsen voor speciale leerlingen
Speciaal voor leerlingen die zich minder snel ontwikkelen dan hun groepsgenoten zijn in de toetsen extra toetsen opgenomen die qua moeilijkheid tussen de reguliere toetsen inzitten.

Spraaksynthese bij Rekenen-Wiskunde groep 5 en groep 6
Er is nu een versie met spraaksynthese beschikbaar bij Rekenen-Wiskunde groep 5 en groep 6. Heel geschikt voor leerlingen met dyslexie. U kunt de spraaksynthese na aanschaf downloaden in de portal.

Kennismakingsboekjes per groep voor alle onderdelen
U kunt hiermee uw leerlingen laten wennen aan de vraagstelling als voorbereiding op de toetsen. De kennismakingsboekjes passen zowel bij de tweede als derde generatie LVS-toetsen.

Vernieuwde gebruiksvriendelijke opzet van de leerkrachtmap
De nieuwe leerkrachtmappen hebben een praktische indeling, inclusief eenvoudige hulpmiddelen voor de cyclus Signaleren – Analyseren – Handelen die u gebruikt voor verdere diagnostiek.

Invoeren nieuwe toetsen

We adviseren u de nieuwe toetsen stapsgewijs in te voeren, startend met groep 3.

Op papier en digitaal

De nieuwe toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 en Spelling 3.0 kunt u zowel op papier als digitaal afnemen. Van de toetsen Begrijpend lezen 3.0 komt alleen een papieren versie uit.
De nieuwe toets Rekenen-Basisbewerkingen voor groep 3 tot en met 8 is alleen digitaal.

Gebruik oude LVS-toetsen

Voorlopig kunt u de oude LVS-toetsen blijven gebruiken. Realiseert u zich wel dat de inhoud van de toetsen in de loop van de tijd zal verouderen en dat u hierdoor een minder goed beeld van de prestaties van uw leerlingen krijgt.
Campagnesite LVS-toetsen 3.0