Digitaal toetsen: tijdwinst voor de leerkracht, leuker voor de leerling

Binnen het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs zijn naast papieren toetsen ook steeds meer digitale toetsen beschikbaar.

Welke digitale toetsen zijn er?

In schooljaar 2017-2018 kunt u de volgende toetsen digitaal afnemen:

* Deze toets is uitsluitend digitaal verkrijgbaar.

De voordelen van digitaal toetsen

  • Tijdbesparing: de computer verzorgt de afname, neemt het nakijken en scoren over en rapporteert direct na de afname.
  • Resultaten zijn direct weg te schrijven naar het Computerprogramma LOVS.
  • Leerlingen vinden het aantrekkelijk om een toets op de computer te maken.
  • Computerafnames meten even nauwkeurig of zelfs nauwkeuriger dan papieren toetsen.
  • De toetsen zijn zelfstandig en in eigen tempo te maken.

Hoe werkt het?

  • Als u de leerkrachtmap van de toetsen hebt aangeschaft, krijgt u kosteloos de beschikking over de digitale variant van de deeltoetsen. Voor de installatie van deze toetsen hebt u registratiegegevens nodig die u automatisch van ons ontvangt.
  • Na bestelling van toetsen die uitsluitend digitaal zijn, ontvangt u een leerkrachtmap met handleiding en een begeleidende brief met registratiegegevens waarmee u de toetsen op uw computer kunt installeren.
  • Let op: de afnameomgeving voor digitale toetsen moet zich bevinden binnen uw (beveiligde) schoolomgeving.
 

Aan de slag

Na installatie van de digitale toetsen, kunt u direct aan de slag. Zie de Toetskalender voor de afnamemomenten van de toetsen. De computer verzorgt de afname, neemt het nakijken en scoren over en rapporteert direct na de afname. Het is verstandig uw leerlingen van tevoren instructie te geven over de manier van toetsen via de computer.

Verwerken met het Computerprogramma LOVS

U verwerkt de digitale toetsen met het Computerprogramma LOVS. Het programma heeft één administratiemodule voor alle digitale LVS-toetsen en maakt (geavanceerde) analyses en rapporten van toetsresultaten. Kijk hiervoor rechts op de pagina in de Ga naar banner.

Kosten digitale afname

U betaalt per afname, per leerling € 0,70.

Uitzonderingen hierop zijn:
Rekenen – Basisbewerkingen: U betaalt per afname, per leerling € 0,65
Viseon 2.0 aanvulling zelfbeeld = U betaalt per afname, per leerling € 0,20
Viseon 2.0 aanvulling welbevinden = U betaalt per afname, per leerling € 0,20
Viseon 2.0 aanvulling sociaal gedrag = U betaalt per afname, per leerling € 0,20
Viseon 2.0 aanvulling werkhouding = U betaalt per afname, per leerling € 0,20