Adaptieve toetsen

Screeningsinstrument beginnende geletterdheid

Bij een adaptieve toets krijgt een leerling opgaven aangeboden die aansluiten bij zijn niveau. De computer selecteert uit een grote hoeveelheid opgaven met verschillende moeilijkheidsgraad een passende opgave. Beantwoordt een kind een vraag fout, dan krijgt hij een wat gemakkelijkere opgave op het scherm. Geeft hij een goed antwoord, dan volgt een opgave die iets moeilijker is. De opgaven passen zich dus aan het niveau van de leerling aan.


Welke toetsen zijn adaptief?

De volgende toetsen voor het basisonderwijs zijn adaptief:

Wat zijn de voordelen van een computergestuurde adaptieve toets (CAT)?

  • Altijd op niveau; een CAT is voor een leerling nooit frustrerend. Iedere leerling wordt uitgedaagd op het eigen niveau, terwijl de toetsresultaten voor alle leerlingen onderling vergelijkbaar blijven.
  • Minder toetstijd; een CAT bevat tot veertig procent minder opgaven dan een papieren toets die even nauwkeurig meet. De CAT bevat namelijk uitsluitend opgaven die toegesneden zijn op het niveau van de leerling. Bij een papieren toets is dit lang niet altijd het geval.