Rekenen-Wiskunde

Wij bieden verschillende producten aan om de vaardigheden op het gebied van Rekenen-Wiskunde goed in beeld te brengen. Hiermee volgt u de ontwikkeling van uw leerlingen van groep 1 t/m 8, én krijgt u houvast voor eventuele analyses en aanpak van problemen op het gebied van Rekenen-Wiskunde. De toetsen en hulpboeken horen bij de LVS-toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs.

Rekenen-Wiskunde 3.0

Rekenen-Wiskunde 3.0
De vernieuwing van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde is al enige tijd geleden in gang gezet. Vanaf dit najaar zijn de nieuwe toetsen beschikbaar van groep 3 tot en met groep 7! Deze nieuwe toetsen sluiten volledig aan bij de leefwereld en onderwijsbehoeften van leerlingen van nu. Ga naar de pagina Rekenen-Wiskunde 3.0 om ze nog dit schooljaar te bestellen.

Rekenen-Wiskunde 2.0

Rekenen-wiskunde voor groep 8
Het merendeel van de scholen is inmiddels overgestapt op de nieuwe generatie LVS-toetsen. Bent u nog niet overgestapt? Wacht dan niet langer. Mocht u nog Rekenen-Wiskunde 2.0-toetsen gebruiken, realiseert u zich dan dat de inhoud van de toetsen in de loop van de tijd verouderd is en dat u hierdoor een minder goed beeld van de prestaties van uw leerlingen krijgt.

Let op! Vanaf dit schooljaar is het leerlingmateriaal voor groep 3 van de tweede generatie toetsen Rekenen-Wiskunde niet meer te bestellen.

Aanvullende rekentoetsen en hulpmiddelen

 • Rekenen-Basisbewerkingen
  De digitale toetsen Rekenen-Basisbewerkingen bevatten kale opgaven waarvan u kunt verwachten dat een leerling deze vlot en vaardig kan oplossen. De toets rapporteert zowel het aantal goede antwoorden als de snelheid van antwoorden. Zo weet u of de basisbewerkingen voor een leerling om extra aandacht vragen, of dat u aandacht moet besteden aan andere aspecten van het rekenen.
 • Hulpboeken Rekenen-Wiskunde
  Per groep is een hulpboek met didactische materialen, uitgewerkte lessen en kopieerbare observatiebladen. Met de Hulpboeken Rekenen-Wiskunde werkt u groepsgewijs of individueel aan de rekenvaardigheid van rekenzwakke leerlingen.
 • Diagnosticeren en plannen
  Valt een leerling uit op een onderdeel van rekenen? Dan kunt u met de mappen Diagnosticeren en plannen in kaart brengen welke rekenstrategieën een leerling gebruikt. Hiermee stemt u uw onderwijs opnieuw en aangepast op uw leerling af.

Rekentoetsen voor specifieke doelgroepen

 • Rekenen voor kleuters
  De toetsen Rekenen voor kleuters richten zich op het voorbereidend rekenen op het gebied van getallen, meten en meetkunde. Denk aan vaardigheden als tellen en het kennen van begrippen, zoals lang en kort. U kunt de rekenvaardigheden van groep 1 en 2 in kaart brengen met het Hulpboek Rekenen voor kleuters. In deze map vindt u ook activiteiten die u kunt inzetten op onderdelen daar waar leerlingen uitvallen.
 • Rekenen-Wiskunde voor speciale leerlingen
  Naast de standaard toetsen is ook een versie voor speciale leerlingen beschikbaar.
  Dit zijn aangepaste toetsen. De toetsen Rekenen-Wiskunde voor speciale leerlingen zijn zelfstandig te gebruiken en bestemd voor leerlingen die functioneren op het niveau van groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs. De toetsen zijn zowel afneembaar in het speciaal (basis)onderwijs, als bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs. U kiest zelf of u de papieren of digitale toetsen wilt gebruiken.

  Let op! In de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 zijn de toetsen voor speciale leerlingen geïntegreerd. Ze zijn beschikbaar voor groep 3 tot en met groep 7. De toetsen voor groep 8 verschijnen in schooljaar 2018-2019.
 
 • Rekenen: toetsactiviteiten voor zml
  Voor zeer moeilijk lerende leerlingen zijn er Rekenen: toetsactiviteiten voor zml waarbij de leerling in praktische situaties rekenhandelingen uitvoert. De leerkracht observeert de rekenvaardigheden en komt zo tot een toetsscore.

Bestellen

Onder het Productoverzicht LVS-toetsen vindt u alle toetsen en hulpboeken.

Ga naar Rekenen-Wiskunde 3.0

Rekenen-Wiskunde 3.0