Rekenen-Wiskunde

Wij bieden verschillende producten aan om de vaardigheden op het gebied van Rekenen-Wiskunde goed in beeld te brengen. Hiermee volgt u de ontwikkeling van uw leerlingen van groep 1 t/m 8, én krijgt u houvast voor eventuele analyses en aanpak van problemen op het gebied van Rekenen-Wiskunde. De toetsen en hulpboeken horen bij de LVS-toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs.

Rekenen voor kleuters

De toetsen Rekenen voor kleuters richten zich op het voorbereidend rekenen op het gebied van getallen, meten en meetkunde. Denk aan vaardigheden als tellen en het kennen van begrippen, zoals lang en kort.

Hulpboek Rekenen voor kleuters

U kunt de rekenvaardigheden van groep 1 en 2 in kaart brengen met het Hulpboek Rekenen voor kleuters. In deze map vindt u ook activiteiten die u kunt inzetten op onderdelen daar waar leerlingen uitvallen.

Rekenen-Wiskunde

Vanaf groep 3 t/m 8 volgt u met de toetsen Rekenen-Wiskunde de rekenvaardigheid van leerlingen in een doorgaande lijn. De toetsen bevatten met name contextopgaven, zodat duidelijk wordt of leerlingen rekenvaardigheden in de praktijk kunnen toepassen. De introductie van de derde generatie LVS-toetsen startte in het schooljaar 2013-2014 met de toets Rekenen-Wiskunde 3.0 voor groep 3. Najaar 2016 verschijnt de toets voor groep 6.

Rekenen-Wiskunde voor speciale leerlingen

Naast de standaard toetsen is ook een versie voor speciale leerlingen beschikbaar. Dit zijn aangepaste toetsen. De toetsen Rekenen-Wiskunde voor speciale leerlingen zijn zelfstandig te gebruiken en bestemd voor leerlingen die functioneren op het niveau van groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs. De toetsen zijn zowel afneembaar in het speciaal (basis)onderwijs, als bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs. U kiest zelf of u de papieren of digitale toetsen wilt gebruiken. De introductie van de derde generatie LVS-toetsen startte in schooljaar 2013-2014 met de toets Rekenen-Wiskunde 3.0 voor groep 3. Hierin zijn de toetsen voor speciale leerlingen geïntegreerd. Najaar 2016 verschijnt de toets voor groep 6.

Rekenen-Basisbewerkingen

De digitale toetsen Rekenen-Basisbewerkingen bevatten kale opgaven waarvan u kunt verwachten dat een leerling deze vlot en vaardig kan oplossen. De toets rapporteert zowel het aantal goede antwoorden als de snelheid waarmee de leerling tot een antwoord komt. Zo weet u of de basisbewerkingen voor een leerling om extra aandacht vragen, of dat u aandacht moet besteden aan andere aspecten van het rekenen.

Hulpboeken Rekenen-Wiskunde

Per groep is een hulpboek met didactische materialen, uitgewerkte lessen en kopieerbare observatiebladen. Met de Hulpboeken Rekenen-Wiskunde werkt u groepsgewijs of individueel aan de rekenvaardigheid van rekenzwakke leerlingen.

Voor zml

Voor zeer moeilijk lerende leerlingen zijn er Rekenen: toetsactiviteiten voor zml waarbij de leerling in praktische situaties rekenhandelingen uitvoert. De leerkracht observeert de rekenvaardigheden en komt zo tot een toetsscore.

Diagnosticeren en plannen

Valt een leerling uit op een onderdeel van rekenen? Dan kunt u met de mappen Diagnosticeren en plannen in kaart brengen welke rekenstrategieën een leerling gebruikt. Hiermee stemt u uw onderwijs opnieuw en aangepast op uw leerling af.

Bestellen

Onder het Productoverzicht LVS-toetsen vindt u alle toetsen en hulpboeken.

Op zoek naar toetsen 3.0?