Speciale editie kleutertoetsen

Over het volgen van kleuters


In gesprek met Daisy van Haaren, leerkracht groep 1-2
In deze special leest u meer over het volgen van kleuters in hun ontwikkeling. Allereerst vroegen wij Daisy, leerkracht van groep 1 en 2 en onderbouwcoördinator op basisschool de Wissel in Zevenaar, hoe zij dat doet. Een van haar praktische tips: ´Houd het vooral heel luchtig!´
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrief-kleutertoetsen/cito-kleutertoetsen-daisy-van-haaren.ashx

Benut u alle gegevens uit de kleutertoetsen?
De gegevens uit de kleutertoetsen geven inzicht in de vorderingen van individuele leerlingen, in de ontwikkeling van de totale groep en het onderwijs bij u op school. Uit de kleutertoetsen komt een vaardigheidsscore en een bijbehorend vaardigheidsniveau. Maar er zijn meer opties. Kent u deze al?
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrief-kleutertoetsen/cito-kleutertoetsen-categorieenanalyse.ashx

Cathy van Tuijl over het ontwikkelingsproces van kinderen
Toetsen en observaties geven u belangrijke informatie over de onderwijsbehoeften van uw leerlingen. Tenminste als u een duidelijk doel hebt en rekening houdt met hun ontwikkeling. Inzicht in het rijpingsproces van kinderen helpt u daarbij. Wij vroegen Cathy van Tuijl (lector gedrag- en leerproblemen en docentonderzoeker) naar haar visie.
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrief-kleutertoetsen/cito-kleutertoetsen-cathy-saxion.ashx

Ervaringen van leerkrachten en ideeën voor de toekomst
Vorig schooljaar gingen we in gesprek met leerkrachten van groep 1-2, en diverse IB’ers en directieleden, over de kleutertoetsen. Hiervoor organiseerden we twaalf bijeenkomsten, van Groningen tot Limburg. Tijdens die gesprekken vertelden de aanwezigen over hun ervaringen in de klas en wisselden we ideeën uit voor de toekomst. Het waren erg boeiende bijeenkomsten, waarvan we veel hebben geleerd!
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrief-kleutertoetsen/cito-kleutertoetsen-bijeenkomst.ashx

Kleutertoetsen, wie helpt me met mijn hoofdbrekens?
Al tijdens de ontwikkeling leverden de kleutertoetsen Ilse Papenburg (projectleider kleutertoetsen) hoofdbrekens op. Uit de onderzoeken die we uitvoerden, bleek dat bijna de helft van de opgaven door minimaal 75% van de leerlingen uit groep 1 of 2 goed gemaakt werden en daarmee te makkelijk zijn voor het doel van onze toets. Terwijl de leerkrachten van de leerlingen die aan de onderzoeken deelnamen, juist aangaven dat de opgaven te moeilijk waren.

Lees het blog
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrief-kleutertoetsen/cito-kleutertoetsen-ilse-papenburg.ashx