Benut u alle gegevens uit de kleutertoetsen?

De gegevens uit de kleutertoetsen geven inzicht in de vorderingen van individuele leerlingen, in de ontwikkeling van de totale groep en het onderwijs bij u op school. Uit de kleutertoetsen komt een vaardigheidsscore en een bijbehorend vaardigheidsniveau. Maar er zijn meer opties. Kent u deze al?

Digitale categorieënanalyse: bij welke categorieën scoort een leerling hoog of laag?

Een categorieënanalyse vraagt u op via het Computerprogramma LOVS. Dit kan wanneer een leerling de toets digitaal heeft gemaakt of wanneer u in het computerprogramma de opgaven aanklikt die de leerling fout heeft gemaakt. In één oogopslag ziet u of er een of meerdere categorieën zijn waarbij een leerling lager scoort dan bij de andere categorieën. Door deze informatie toe te voegen aan uw beeld van de leerling, kunt u besluiten extra aandacht aan deze categorie(ën) te besteden.

Papieren analyseformulieren: handmatig patronen ontdekken

Ook zonder het Computerprogramma LOVS kunt u toetsresultaten analyseren. De analyseformulieren helpen u patronen in fouten te ontdekken. Hierbij wordt rekening gehouden met het verschil in moeilijkheid van de opgaven tussen de verschillende categorieën. De informatie uit de analyse gebruikt u om het aanbod op de leerlingen af te stemmen. Het analyseformulier plaatsten wij voor u op Cito Portal.

Hulpboek Rekenen voor Kleuters: controleopdrachten en activiteiten

Wanneer een leerling uitvalt bij een of meerdere categorieën of wanneer een leerling over de gehele linie zwak scoort, biedt het hulpboek extra houvast. Het hulpboek bevat zowel voor groep 1 als voor groep 2 voor alle onderdelen van rekenen tien controleopdrachten, veelal met concreet materiaal. Zo krijgt u een nauwkeuriger beeld van de leerdoelen die om extra aandacht vragen. Daarnaast bevat het hulpboek activiteiten om individueel of in kleine groepjes aandacht aan de verschillende onderwerpen te besteden. Ook de bijbehorende werkbladen vindt u op Cito Portal.

Naar nieuwsoverzicht

Categorieënanalyse

Categorieenanalyse