Ervaringen van leerkrachten en ideeën voor de toekomst

Vorig schooljaar gingen we in gesprek met leerkrachten van groep 1-2, en diverse IB’ers en directieleden, over de kleutertoetsen. Hiervoor organiseerden we twaalf bijeenkomsten, van Groningen tot Limburg. Tijdens die gesprekken vertelden de aanwezigen over hun ervaringen in de klas en wisselden we ideeën uit voor de toekomst. Het waren erg boeiende bijeenkomsten, waarvan we veel hebben geleerd!

Wat hebben we met elkaar kunnen delen?

In het eerste deel van de bijeenkomst vertelden deelnemers over hun ervaringen. Zij gaven aan dat:
  • ze de toetsen over het algemeen zinvol vinden, omdat een toets hen helpt onafhankelijk en objectief te meten. Daarbij maken de toetsen het mogelijk om leerlingen met elkaar te vergelijken;
  • de toetsresultaten hen ondersteunen bij de gesprekken met ouders over de ontwikkeling van hun kind;
  • de categorieënanalyse houvast geeft om het onderwijsaanbod op de behoeften van hun leerlingen af te stemmen;
  • kinderen het vaak leuk vinden om de toets te maken.

Ook noemden zij enkele aandachtspunten:
  • De inhoud zou hier en daar beter kunnen aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Bijvoorbeeld met meer herkenbare woorden;
  • De toetsen worden soms als moeilijk ervaren. Een oplossing kan zijn de vraagstelling minder talig en duidelijker te maken;
  • Scholen ervaren soms een afrekencultuur. Hierdoor oefenen zij met de toetsen en krijgt de uitslag minder waarde.
  • Enkele deelnemers worstelen met het feit dat een toets maar een momentopname is. Daarbij zouden kleuters niet gewend zijn aan het werken op het platte vlak.

Wensen en ideeën voor de toekomst

In het tweede deel van de bijeenkomst dachten de deelnemers mee over de toekomst. Hierbij kwamen diverse ideeën naar voren:
  • Ontwikkel een breed observatiesysteem, dat naast taal en rekenen bijvoorbeeld ook motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld brengt. Afhankelijk van het doel zou je dan toetsen kunnen inzetten, checklists of andere middelen. In alle gevallen vinden ze het belangrijk dat de middelen objectieve informatie geven.
  • Zorg voor een totaalpakket van volgen tot analyseren en handelen, zodat je niet zelf alle informatie bij elkaar hoeft te zoeken.

Bij het bespreken van de wensen en ideeën kwamen ook dilemma’s van leerkrachten aan bod. Voor hen is het bijvoorbeeld belangrijk om de tijdsinvestering van observeren en/of toetsing beperkt te houden. Aan de andere kant werkt het bij kleuters het best om hun ontwikkeling een-op-een, met concreet materiaal, in kaart te brengen.

Uw ervaring als input voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten

Uw suggesties hebben wij als zeer waardevol ervaren. Wij gebruiken de ervaringen met de huidige toetsen, uw wensen en dilemma’s voor de verdere ontwikkeling van onze volginstrumenten. Hierbij werken we graag met u samen! Heeft u nog wensen of ideeën? Stuur ons dan een e-mail via klantenservice@cito.nl.

Naar nieuwsoverzicht

Bijeenkomst

Bijeenkomst kleutertoetsen