In gesprek met Daisy van Haaren, leerkracht groep 1-2

In deze special leest u meer over het volgen van kleuters in hun ontwikkeling. Allereerst vroegen wij Daisy, leerkracht van groep 1 en 2 en onderbouwcoördinator op basisschool de Wissel in Zevenaar, hoe zij dat doet. Een van haar praktische tips: ´Houd het vooral heel luchtig!´

Wat doe je om de ontwikkeling van jouw leerlingen te volgen?

Daisy: ‘De onderwijsdoelen staan altijd centraal. We verdelen die doelen in thema’s over het schooljaar. Per thema zetten we verschillende ontwikkelingsmaterialen in die hierop aansluiten. Zoals scheuren en de kralenplank voor het bevorderen van de motoriek en Mini Loco en Tello voor rekenen. Daarbij plan ik altijd controlemomenten in. Lukt het wel of niet? Toetsen helpen mij daarbij. Je bent dagelijks bezig met allerlei observaties. Van alle leerlingen heb je een beeld. Met toetsen kijk ik of het beeld klopt.‘

En klopt dat beeld altijd?

‘Nee, niet altijd. Zo had ik een meisje in de klas dat op het gebied van rekenen niet opviel. Na afname van de toets bleek dat zij bepaalde cijfers niet kende. Extra instructie leverde bij de volgende toets een positief resultaat op. Soms krijg ik door de toetsen ook beter inzicht in mijn lessen. Dan blijkt bijvoorbeeld dat ik te weinig aandacht heb besteed aan een bepaald onderdeel uit de getallenlijn. Daar zet ik dan extra op in.’

Hoe neem jij de toetsen bij kleuters af?

‘Ik kondig aan dat we een leuk werkje gaan doen. Een spelletje, met de hele klas. Ik vind het belangrijk om het luchtig te houden. Ik zeg nooit dat we een toets gaan maken. Ik merk dat kinderen het in groep 1 nog een beetje spannend vinden de eerste keer. Maar zodra ze weten wat het inhoudt, vinden ze het erg leuk. Ik lees de vragen voor en vraag hen het goede antwoord aan te strepen. Na afname krijgen ze een sticker en je hoort hen er niet meer over. Dan zijn ze alweer bezig met andere dingen.’

Wat doe je vervolgens met de informatie?

‘Met kinderen die de toets minder hebben gemaakt, praat ik nog even na. Dan vraag ik uit te leggen hoe ze bij een antwoord zijn gekomen. Soms blijkt bijvoorbeeld dat een kind een zin niet snapt. Maar dat hij het goede antwoord wel weet en dus de vaardigheid beheerst. Is dat niet het geval dan zet ik extra instructies in tijdens mijn lessen. Met ouders neem ik altijd het boekje door tijdens nieuwsgesprekken. Ook voor hen kan het nieuwe informatie opleveren. Zo zijn ze weleens verbaasd dat hun kind bepaalde dingen weet of juist niet.’

Heb jij tips voor andere leerkrachten?

‘Zoals ik al eerder zei: ‘Breng het luchtig!’ Dat vind ik het allerbelangrijkst. Zorg er verder voor dat instrumenten aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. De ontwikkeling van kinderen stimuleren is wat we allemaal willen. Je kunt ervan uitgaan dat ieder kind z’n best doet.’

Naar nieuwsoverzicht

Daisy van Haaren

Daisy van Haaren