Studievaardigheden

Leergebiedoverstijgende vaardigheden zijn minstens zo belangrijk als vakspecifieke leergebieden. Daarom ontwikkelen wij ook producten rondom leren-leren. Deze horen bij de LVS-toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs.

Studievaardigheden

Met de toetsen Studievaardigheden volgt u de studievaardigheden van leerlingen vanaf groep 5 t/m 8. De toetsen bevatten opgaven over kaartlezen, lezen van tabellen, schema’s en grafieken, samenvatten van studieteksten en het opzoeken van informatie.

Zelfstandig leren en werkstukken maken

De uitgave Zelfstandig leren en werkstukken maken bevat lesmateriaal om studievaardigheden bij de leerlingen te stimuleren en te monitoren. Het onderdeel Werkstukken maken is geschikt voor groep 5 t/m 8. Het onderdeel Zelfstandig leren is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8. Bij Werkstukken maken registreert u de voortgang met het beoordelingsmodel uit de handleiding. Bij Zelfstandig leren zet u toetsen uit het pakket in om de voortgang te meten.

Bestellen

Onder het Productoverzicht LVS-toetsen vindt u alle toetsen en hulpboeken.