Lezen

Wilt u een goed beeld van de taalontwikkeling van kinderen van groep 1 t/m 8? Met de toetsen die horen bij de LVS-toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs kunt u de ontwikkeling van elk kind volgen. Én krijgt u houvast voor eventuele analyses en aanpak van problemen op het gebied van taal. Naast toetsen voor lezen zijn er LVS-toetsen voor taal, spelling, woordenschat en taalverzorging.

Maakt u nog gebruik van de LVS-toetsen 2.0? Let op, de materialen voor groep 3 zijn niet langer verkrijgbaar. Hulp of advies bij overstappen? Neem contact met ons op! Wij adviseren u graag.

Begrijpend lezen

De toetsen voor Begrijpend lezen zijn de afgelopen jaren vernieuwd. Inmiddels kunt u van groep 3 tot en met groep 7 gebruik maken van de LVS-toetsen 3.0.
Met gevarieerde opgavevormen en verschillende tekstsoorten maakt u de vaardigheid op het gebied van Begrijpend lezen inzichtelijk. Voor de scholen in Friesland die willen weten wat leerlingen in groep 8 beheersen aan leesvaardigheid in het Fries, zijn er de toetsen Begripend lêzen Frysk.

Begrijpend lezen voor speciale leerlingen

Voor speciale leerlingen is er een aparte variant van de toetsen Begrijpend lezen beschikbaar. Deze toetsen zijn zelfstandig te gebruiken en bestemd voor leerlingen die functioneren op het niveau van groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs.
De toetsen kunnen afgenomen worden in het speciaal (basis)onderwijs, en ook bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs. In de toetsen Begrijpend lezen 3.0 voor groep 3 t/m 7 zijn de toetsen voor speciale leerlingen geïntegreerd. De materialen voor groep 8 verschijnen in schooljaar 2018-2019.

Drie-Minuten-Toets en AVI

DMT en AVI voor groep 3 tot en met 8
AVI en DMT zijn de meest gebruikte toetsen voor het meten van technische leesvaardigheid. Met de Drie-Minuten-Toets (DMT) en de AVI-kaarten stelt u vast hoe goed uw leerlingen in groep 3 tot en met 8 zijn in technisch lezen en gaat u na waar de eventuele leesproblemen zitten.

In schooljaar 2017/2018 zijn beide toetsen compleet vernieuwd op basis van uw wensen.
Er zijn nu aparte mappen voor AVI en DMT en aparte versie voor onderwijs en zorgaanbieders. Ook sluiten de teksten en woorden aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Bestel nu de nieuwste versie van DMT en AVI.

DMT en AVI voor zorg: geen oefeneffect meer!

Werkt u als zorgverlener op het gebied van taal en gebruikt u de DMT en/of AVI-toetsen?
Er is nu een aparte versie voor u beschikbaar met unieke kaarten, die natuurlijk aansluiten op de versies gebruikt in het onderwijs. Bestellen kan via dit bestelformulier.

Technisch lezen

Om de technische leesvaardigheid van uw leerlingen in beeld te brengen, kunt u groepsgewijs de toetsen Technisch lezen afnemen. In groep 3 bestaat dit uit het onderdeel leestechniek, vanaf groep 4 uit leestempo. De toetsen van Technisch lezen worden niet vernieuwd.

Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

Om vroegtijdig leerlingen met dyslexie op te sporen, neemt u in groep 2 en 3 het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid af. Met een digitale adaptieve toets brengt u het fonologisch bewustzijn in kaart. Ook voor het peilen van de receptieve letterkennis is er een digitaal onderdeel beschikbaar, de productieve letterkennis wordt met een papieren onderdeel geïnventariseerd.

Screeningsinstrument Dyslexie

Voor leerlingen die in groep 4 t/m 8 zwak scoren op het gebied van spelling en/of technisch lezen signaleert u met het Screeningsinstrument Dyslexie of er sprake van dyslexie is.
De toets bestaat uit een digitaal adaptief deel dat zich richt op spelling en uit woordleeskaarten om de leesvaardigheid te meten. De overzichtelijke rapportage kunt u ook gebruiken voor eventuele verwijzing naar de zorg.

Bestellen

Onder het Productoverzicht LVS-toetsen vindt u alle toetsen (3.0 en indien nog beschikbaar ook 2.0) en hulpboeken.
Schrijf u in: e-nieuwsbrief Volgsysteem VO