Spelling

Wilt u een goed beeld van de taalontwikkeling van kinderen van groep 1 t/m 8? Met de toetsen die horen bij de LVS-toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs kunt u de ontwikkeling van elk kind volgen. Én krijgt u houvast voor eventuele analyses en aanpak van problemen op het gebied van taal. Naast toetsen voor spelling zijn er LVS-toetsen voor taal, lezen, woordenschat en taalverzorging.

Maakt u nog gebruik van de LVS-toetsen 2.0? Let op, de leerlingmaterialen voor groep 3 zijn niet langer verkrijgbaar. Hulp of advies bij overstappen? Neem contact met ons op! Wij adviseren u graag.

Spelling 3.0

Met de vernieuwing van de LVS-toetsen zijn ze weer helemaal bij de tijd. Inhoudelijk sluiten ze aan bij uw onderwijs en de leefwereld van de kinderen. Met de dictees van de LVS-toetsen Spelling 3.0 ziet u direct hoe de spellingvaardigheid van uw leerlingen, uw groep en uw school is. Merkt u dat een leerling een bepaald type fout vaker maakt? Zet dan het controledictee in om na te gaan of de leerling een specifieke spellingcategorie onvoldoende beheerst. Spelling 3.0 is er voor groep 3 t/m 7, de materialen voor groep 8 verschijnen in schooljaar 2018-2019. De toetsen voor speciale leerlingen zijn geïntegreerd. Lees hier alles over Spelling 3.0.

Spelling 2.0 – leerlingmateriaal gr. 3 niet meer verkrijgbaar

De spellingtoetsen bevatten de spellingcategorieën uit de meest gebruikte methodes. De toetsen bestaan uit dicteeopgaven en meerkeuzeopgaven. De dicteeopgaven brengen het actief spellen in beeld. De meerkeuzeopgaven meten het passief spellen, ofwel het herkennen van spelfouten. De toetsen Spelling sluiten zo aan bij de kerndoelen en referentieniveaus, waarin beide onderdelen van spelling zijn opgenomen.

Spelling voor speciale leerlingen

In de toetsen Spelling 3.0, beschikbaar voor groep 3 t/m 7, zijn de toetsen voor speciale leerlingen geïntegreerd. De toetsen Spelling voor speciale leerlingen zijn zelfstandig te gebruiken en bestemd voor leerlingen die functioneren op het niveau van groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs. Dit zijn aangepaste toetsen. De toetsen zijn zowel afneembaar in het speciaal (basis)onderwijs, als bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs. U kiest zelf of u de papieren of digitale toetsen wilt gebruiken.

Hulpboeken Spelling

Als een leerling slecht scoort bij een of meerdere spellingcategorieën uit de toets neemt u een controledictee af uit de hulpboeken. Hiermee toetst u of de leerling de betreffende categorie daadwerkelijk onvoldoende beheerst. De Hulpboeken Spelling bevatten naast controledictees ook suggesties per categorie om de vaardigheid te verbeteren.

Bestellen

Onder het Productoverzicht LVS-toetsen vindt u alle toetsen en hulpboeken.