Taalverzorging

Voor groep 6 tot en met 8 in één map

Taalverzorging

Met de LVS-toets Taalverzorging stelt u vast welke onderdelen van taalverzorging uw leerlingen beheersen. Taalverzorging is een onderdeel uit het wettelijk bepaalde Referentiekader Nederlandse Taal en rekenen. Met de toets houdt u zicht op de behaalde referentieniveaus van de leerlingen. Zo kunt u het onderwijs optimaal afstemmen op uw leerlingen. Deze LVS-toets bestaat uit de onderdelen: Grammatica, Interpunctie en Spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden). 


Over de LVS-toets Taalverzorging

De toets Taalverzorging is speciaal ontwikkeld voor groep 6, 7 en 8. Met deze toets kunt u de leerlingen van groep 6 kunt u de komende jaren volgen. In groep 7 en 8 ziet u dit jaar al welke leerlingen het referentieniveau Taalverzorging 1F en 2F hebben behaald.

  • Het toetspakket Taalverzorging voor groep 6, 7 en 8 bestaat uit een beknopte leerkrachtmap met een gebruiksvriendelijke handleiding, afnamekaarten, antwoordbladen en een antwoordmal. 
  • De leerkrachtmap bevat ook een handig stappenplan voor het interpreteren en analyseren van de toetsresultaten. 
  • Via onze portal kunt u de normeringstabellen en de registratieformulieren downloaden. Deze kunt u vervolgens zelf printen.

De LVS-toets Taalverzorging is methodeonafhankelijk en weerspiegelt de leerstof  van de meestgebruikte taalmethoden. Zowel wat inhoud als wat volgorde van de behandeling betreft. Bij de constructie van de opgaven hebben we rekening gehouden met de referentieniveaus die in het Referentiekader Taal en Rekenen zijn vastgelegd.

Een compleet beeld

Wist u dat u de toetsen Taalverzorging en Spelling 3.0 samen alle aspecten van het Referentiekader Taalverzorging toetsen?

Schema Taalverzorging

Heldere rapportages en analyses

Als u de toetsresultaten in het Computerprogramma LOVS vastlegt, krijgt u een goed overzicht van de resultaten van uw leerlingen afzonderlijk en van uw groep als geheel. Vanaf groep 7 kunt in het groepsoverzicht van het Computerprogramma zien welk referentieniveau (1F en 2F) uw leerlingen hebben behaald op het gebied van Taalverzorging.

Materiaal

Leerkrachtmap met handleiding, afnamekaarten, antwoordbladen en antwoordmal.